• Štipendijska shema

    Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

  • RRP 2014-2020

    Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo je bil sprejet julija 2015. V teku je priprava prvega dogovora za razvoj regije.

Regijska garancijska shema Obalno Kraške regije

eur kovanci slika

je namenjena olajšanju dostopa do kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem...

je namenjena olajšanju dostopa do kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem v aprilu 2015 za celotno Slovenijo.

RRC Koper  je bila izbran kot izvajalec na območju Obalno kraške regije.

SRRS je vložil 600.000 € kot dolgoročno vlogo v REGIJSKO GARANCIJSKO SHEMO OBALNO KRAŠKE REGIJE (RGS OK), s predvidenim multiplikatorjem 4, kar predstavlja: 2,4 mio € kreditnega potenciala in 1,2 mio € garancijskega potenciala.

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Obalno kraški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za:

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali

– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin statistične regije Obalno kraška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna Občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana.

Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 98 z dne 18.12.2015 in sprememba razpisa pa v Uradnem listu RS št. 36 z dne 20.5.2016.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018 do 14.00 ure. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati na naslov Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.

 

Razpis in razpisna dokumentacij

 

Pravna podlaga

 


 

Kontaktna oseba:

Irena Cergol

Telefon: 05 6637 583   

irena.cergol@rrc-kp.si

AKTUALNI PROJEKTI

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.