Search
Close this search box.

Člani Regijske razvojne mreže Južne Primorske

Regijska razvojna mreža Južne Primorske

 

1

Regionalni razvojni center Koper

2

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

3

Razvojni center Divača

4

Center za pospeševanje podjetništva Piran, d. o. o.

5

Univerza na Primorskem

6

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem,

7

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

8

Inkubator d.o.o. Sežana

9

Primorska gospodarska zbornica

10

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola

11

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper

12

Območna obrtno-podjetniška zbornica Piran

13

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

14

Turistično združenje Portorož, g. i. z.

15

Zavod za trajnostni razvoj Kopra »Koper otok«

16

Zavod za zaposlovanje RS, Območna služba Koper

17

Ljudska univerza Koper

18

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

19

Središče Rotunda, Koper

20

Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., so. p.

Aktualni projekti