Search
Close this search box.

Garancijska shema 2020 in 2021

RRC www banner 2

Objavljen je razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2020 in 2021 (Uradni list RS št. 173 z dne 27.11.2020)

Preko Regionalnega razvojnega centra Koper (RRC) lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

  • investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
  • obratna sredstva do 30.000 EUR (ročnost do 3 leta),
  • zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta)

Razpisan kreditni potencial je v višini 1.000.000,00 EUR.

Sodelujoča banka:

  • Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,70% pribitka.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe oz. investirajo na območju občin: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana.

Rok za oddajo vlog

Razpis je odprt do 31. 12. 2021. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma enkrat mesečno. RRC bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

Razpisna dokumentacija

pdfRazpis RRC GS 2020 v pdf

docObrazec 1 Vloga GS investicije 2020

docObrazec 2 Vloga GS obratna sredstva 2020, 2021

docObrazec 3 Vloga GS zaposlovanje 2020, 2021

docObrazec  3.1 Poslovni načrt za mlado podjetje

docxObrazec 3.2 Finančne projekcije k poslovnemu načrtu

docObrazec 5.a Porok – fizična oseba

docObrazec 5.b Porok – pravna oseba

docxObrazec 6 Finančne projekcije priloga

docUpravičeni stroški-kratko

docMerila za pridobitev posojil iz sredstev linije GS 2020, 2021

Aktualni projekti