Mrežna RRA – Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov

 

Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je bila ustanovljena dne 04.02.2005 z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja ter pospeševanje podjetništva in turizma in izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.K njeni ustanovitvi so pristopile Občine Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana, v letu 2016 pa še Občina Komen, katerih predstavniki tudi tvorijo svet Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

 

 

Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov

Partizanska cesta 4

SI-6210 Sežana

Kontakt tel: (05) 7344 362

gsm: 031 330 490

E-pošta: info [afna] ora.si

http://www.ora.si/

Občine / regija

Aktualni projekti