Predstavitev PGP

Podjetniški glas Primorske je mesečnik, ki ga izdaja Regionalni razvojni center Koper in ga brezplačno distribuira že 12 let.

Mesečnik podaja številne aktualne informacije s podjetniškega sveta, lokalnega in regionalnega okolja.
Zaradi širokega območja, na katerem je na razpolago, je časopis lahko tudi izredna priložnost za promocijo.

Prednosti oglaševanja v Podjetniškem glasu Primorske:

  • brezplačna distribucija,
  • naklada 1500 izvodov,
  • časopis je dostopen po vsej Primorski,
  • poceni način promocije vaših turističnih storitev,
  • ponudbo vaših storitev lahko opazijo uspešni podjetniki in vas priporočijo svojim domačim, predvsem pa tujim poslovnim partnerjem.

Kje vse je mogoče dobiti Podjetniški glas Primorske:

KOPER

·          Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15 maja 19, 6000 Koper

·          Mestna Občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

·          Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

·          Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

·          Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper

·          Davčni urad Koper, Ferrarska ulica 30, 6000 Koper

IZOLA

·          Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

·          Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola, Brkinska 13, 6310 Izola

PIRAN

·          Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

·          Območna obrtno-podjetniška zbornica Piran, Liminjanska 96, 6320 Portorož

KOZINA

·          Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

DIVAČA

·          Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

SEŽANA

·          Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

·          Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana

·          ORA – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, 6210 Sežana

KOMEN

·          Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

ILIRSKA BISTRICA

·          Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

·          Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica, Bazoviška 13, 6250 Ilirska Bistrica

·          Razvojni center Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilrska Bistrica

NOVA GORICA

·          Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

·          Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

·          Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

·          RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorica

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

·          Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici

OBČINA KANAL OB SOČI

·          Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 25, p.p. 50, 5213 Kanal

OBČINA BRDA

·          Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

OBČINA MIREN KOSTANJEVICA

·          Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291Miren

AJDOVŠČINA

·          Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina

TOLMIN

·          Posoški razvojni center, Ulica padlih borce 1b/1c, 5220 Tolmin

IDRIJA

·          Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, Mestni trg 1, 5280 Idrija

LJUBLJANA

·          Narodna univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Občine / regija

Aktualni projekti