Search
Close this search box.

Projekt ADRIATinn

     IPAAdriatic logo       mgrt

 

Jadranska mreža za napredni raziskovalni razvoj in inovacije za oblikovanje novih politik za trajnostno konkurenčnost in tehnološko zmogljivost MSP

V okviru operativnega programa IPA Jadran 2007-2013 je s 1.11.2013 Regionalni razvojni center Koper (v nadaljevanju RRC Koper) pričel z izvajanjem projekta ADRIATinn. Projekt se bo izvajal do marca 2016.

Vodilni partner projekta je Ionian University iz Grčije. Partnerstvo pa obsega še  2 projektna partnerja iz Albanije, 2 iz Bosne in Hercegovine, 3 iz Hrvaške, 3 iz Grčije, 2 iz Italije, 3 iz Črne gore, 3 iz Slovenije ter 3 iz Srbije. Poleg RRC Koper sta slovenska partnerja v projektu Univerza na Primorskem, Inšitut Andreja Marušiča ter Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Severno Primorsko.

Cilj projekt ADRIATinn je povečati konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Jadranskem območju, spodbujati njihovo internacionalizacijo s podporo čezmejnega ekosistema, ki bo spodbujal uporabo IKT tehnologije, razvoj inovacij ter specializacijo.

Projekt poudarja inovacije in mreženje kot dva ključna elementa za trajnostni razvoj MSP, kar vodi v splošen razvoj gospodarstva EU. Projekt bo tako razvil konzorcij, ki bo obsegal: gospodarske zbornice, ki bodo  zastopale interese MSP ter jim omogočale najti ustrezne mentorje in jih spodbujale k mreženju; institucije za raziskave in razvoj, ki bodo nudile ustrezno podporo pri razvoju inovativnih proizvodov in storitev; reginalne organe, ki bodo sooblikovali politike in strategije za spodbujanju sektorskih inovacij in mreženje.

 

Natančneje želi projekt ADRIATinn:

  • predlagati nacionalnim / regionalnim / lokalnim organom različne ukrepe (kot npr. davčne olajšave za RRI (raziskave, razvoj in inovacije), ustanovitev RRI strateških odborov, uvedba vavčarjev za inovacije, krepitev tveganega kapitala itd.);
  • vzpostaviti čezmejni inovacijski ekosistem, ki bo podpiral RRI in rast podjetij (grozdi z mehanizmi kot so skupni, sodelovalni delovni prostori, start-up vikendi, seminarji dobrih praks, programi mentorstva, podporne točke itd.);
  • povezati visokošolsko izobraževanje, podjetniško podporno okolje in MSP pri oblikovanju skupne strategije za vseživljensko učenje v povezavi z RRI;
  • mreženje ter izboljšanje sodelovanja med geografsko razpršenimi in komplementarnimi R&R akteji in MSP (skozi vzpostavitev virtualnih sektorskih, regionalnih centrov odličnosti);
  • izkoristiti prednosti območja ( na področju bio-gospodarstva in energije) ter sodelovanje z gospodarstvom z visoko stopnjo rasti ( Kitajska, Indija in Brazilija).

V okviru projekta ADRIATTinn so predvideni sledeči ukrepi usmerjeni v podporo RRI malih in srednjih podjetij:

  • popis MSP z RRI potencialom, s poudarkom na ženskem podjetništvu, s ciljem  ugotavljanja potreb ter morebitnih sodelovanj;
  • vzpostavljanje skupnih delovnih prostorov (eden v vsaki sodelujoči državi), ki bo referenčna točka za MSP, ki bodo iskala strokovni kader za podpiranje svojih kratkoročnih ali dolgoročnih R&R potreb;
  • organizacija 8-ih seminarjev (enega v vsaki državi), na katerih bo predstavljeno po 10 primerov dobrih praks MSP s področja inovacij, z namenom informiranja ter navdihovanja zainteresiranih podjetij;
  • sodelovanje med MSP in izvajalci RRI z namenom obravnave posebnih potreb MSP izpostavljenih v predhodnih študijah raziskovalcev (najmanj 40);
  • program mentorstva (več kot 40-im malim in srednjim podjetjem se bo dodelilo mentorja, ki jim bo pomagal povečati produktivnost in profitabilnost, vstopiti na nove trge, uvajati nove izdelke ter izboljšati storitve za stranke).

 

Kontaktna oseba pri RRC Koper: Heidi Olenik; tel.: 05 66 37 583

Aktualni projekti