Search
Close this search box.

Razpisi iz področja turizma

1.      Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)«, katerega namen je spodbujanje izvedbe aktivnosti za RAZVOJ in PROMOCIJO novih in inovativnih turističnih proizvodov in storitev.

Upravičenci razpisa: so mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki ter zadruge s področja turizma.

Višina sofinanciranja: do 70 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR

Rok za oddajo vlog: 10. avgust 2016

 

2.      Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

Namen razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe k uvajanju ekološkega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Upravičenci razpisa: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava s področja turizma.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 7.000 EUR

Rok za oddajo vlog: 8. september 2016

Predvidoma v novembru pa bo objavljen razpis:

 

3.      Razvoj in krovna promocija novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2016-2018)

Namen razpisa je sofinanciranje aktivnosti razvoja novih in nadgradnja obstoječih integralnih turističnih proizvodov ter storitev, dvig kakovosti, krovna promocija na ravni destinacije, regije, produkta, razvoj trženjskih znamk.

Upravičenci razpisa: regijske destinacijske organizacije; organizacije, ki spodbujajo razvoj turizma na območju vsaj dveh ali več občin.

Višina sofinanciranja: do 100 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 250.000 EUR

Več informacij o posameznih razpisih je možno dobiti na spodnji povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/predstavitev_tur.pdf

Aktualni projekti