Search
Close this search box.

Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras

  Člani razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras

 

David Škabar Občina Sežana, predsednik
Milan Škapin Območna obrtna zbornica Sežana, namestnik predsednika
Gregor Strmčnik Občina Ankaran
Jovo Ferfila Občina Divača
Saša Likavec Svetelšek Občina Hrpelje-Kozina
mag. Danilo Markočič Občina Izola
Alenka Tavčar Občina Komen
Aleš Bržan Mestna občina Koper
Đenio Zadković Občina Piran
Ciril Sigulin Marmor Sežana d.d.
Žiga Fišer Luka Koper d.d.
Robert Rakar Primorska gospodarska zbornica
Rajko Kodrič Območna obrtna zbornica Izola
Pavel Lovrečič Območna obrtna zbornica Piran
Sergej Pinter Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Majda Brdnik Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Mirna Buić Mreža NVO Obalno-Kraške razvojne regije
Marija Turk Mreža NVO Obalno-Kraške razvojne regije
Andrea Bartole Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti CAN Costiera
Aleš Vodičar Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

Aktualni projekti