Mrežna RRA - Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov

 

Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je bila ustanovljena dne 04.02.2005 z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja ter pospeševanje podjetništva in turizma in izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.K njeni ustanovitvi so pristopile Občine Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana, v letu 2016 pa še Občina Komen, katerih predstavniki tudi tvorijo svet Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

 

 

Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov

Partizanska cesta 4

SI-6210 Sežana

Kontakt tel: (05) 7344 362

gsm: 031 330 490

E-pošta: info [afna] ora.si

http://www.ora.si/

Mrežna RRA - CPP Piran / CPI Pirano

CENTER ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA PIRAN

cpp-cpi

cpp-cpi-lok cpp-cpi-lok2 cpp-cpi-lok3 cpp-cpi-lok4  cpp-cpi-lok5


Center za pospeševanje podjetništva Piran je v obrtni coni v Luciji, na Liminjanski cesti 96.
Ustanovitelji so:

Njegova podjetniško-svetovalna dejavnost je namenjena širokemu krogu uporabnikov: potencialnim in delujočim podjetnikom, obrtnikom, kmetom in ribičem ter tudi študentom in drugim iskalcem zaposlitve.

Splošni nalogi sta koordiniranje lokalne razvojne koalicije in njenih aktivnosti, predvsem na področjih malega gospodarstva in razvoja skupnosti ter izdelava lokalnih in regionalnih razvojnih strategij.

Center za pospeševanje podjetništva Piran, v sodelovanju z drugimi podjetniškimi centri, dodatno zagotavlja:

 • osnovno in specialistično podjetniško svetovanje,
 • program samozaposlitve,
 • pripravo in aktiviranje razvojnih projektov;
 • pridobitev najrazličnejših poslovnih informacij ter vzpostavitev poslovnih stikov z možnimi partnerji.


V obrtni coni v Luciji delujejo številna podjetja in podjetniki, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi s področij proizvodnje, storitev in raziskovanja. Podjetnikom so na razpolago poslovni, proizvodni in skladiščni prostori, opremljeni z ustrezno infrastrukturo.

Alberto Manzin

Center za pospeševanje podjetništva Piran
Liminjanska 96, 6320 Portorož
Tel: 041 870 401
E-mail
CENTRO DI PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA PIRANO

Il Centro di promozione dell'imprenditoria di Pirano è ubicato nella zona artigianale di S. Lucia, frazione del comune di Pirano.
I soci fondatori sono:


La sua attività di consulenza è volta ad una larga cerchia di fruitori: imprenditori, artigiani, contadini e pescatori, nonchè studenti ed altri soggetti in cerca d'impiego.
Il compito generale è il coordinamento delle attività locali di sviluppo, soprattutto nel campo della piccola imprenditoria e la stesura delle strategie locali e regionali di sviluppo.

Il Centro di promozione dell'imprenditoria di Pirano, in collaborazione con gli altri centri di sviluppo della regione costiero-carsica, assicura e fornisce pure:
consulenza imprenditoriale generale e specialistica,
preparazione e realizzazione dei progetti di sviluppo,
adesione a vari programmi ministeriali (imprenditoria, tecnolgia, collocamento al lavoro),
informazioni commerciali e contatti con partner esteri.

Nella zona artigianale di S. Lucia operano numerose aziende ed imprenditori, occupati in varie attività, che vanno dalla produzione ai servizi, dal commercio alla ricerca. Sono disponibili vani commerciali di varie grandezze, tutti allacciati alle infrastrutture.

Alberto Manzin

Centro di promozione dell'imprenditoria di Pirano
Strada di Limignano 96, 6320 Portorose, Slovenia
Tel: 00 386 41 870 401
E-mail

Kako do nas

Smo v prvem nadstropju poslovne stavbe na ulici 15. maja 19, 6000 Koper.

20131104 153142

 

Poišči nas na: mapi (Google maps)

 Ulica_15._maja_19

 

 

Uradne ure:

ponedeljek – četrtek: 8.00 – 16.00, petek: 8.00 – 15.00.

 

Mrežna RRA

Izola 2008 - Trnkoczy - kaki Custom

 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA JUŽNA PRIMORSKA

Na območju jožnoprimorske regije delujejo štiri lokalne razvojne organizacije, ki so povezane v mrežno razvojno agencijo.

 

To so:


Podobno kot v nekaterih drugih slovenskih regijah je bila na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ustanovljena mrežna regijska institucija Regionalna razvojna agencija Južna Primorska (RRA Južna Primorska), v okviru katere bo mogoče izvajati regionalno strukturno politiko. Trenutno opravlja Regionalni razvojni center Koper vlogo nosilne organizacije RRA Južna Primorska, ki obsega 8 občinObalno kraške regije z lokalnimi razvojnimi organizacijami.

Področja delovanja

 

Regionalne razvojne naloge

 

Spodbujanje podjetništva

 

Razvoj človeških virov in zaposlovanja

 • Organiziranje delavnic
 • Vodenje Regijske štipendijske sheme za Južno Primorsko

 

Mednarodni projekti in čezmejno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje

 • Program sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija,
 • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Medregionalno sodelovanje

 • Interact III,
 • INTERREG EUROPE,
 • ESPON,
 • URBACT III.

Transnacionalno sodelovanje

 • Območje Alp,
 • Srednja Evropa,
 • Mediteran,
 • Podonavje,
 • Jadransko-jonski program.

 

Inovacijska dejavnost in prenos tehnologij

 • IN-PRIME
 • Brezžični dostop do informacijske mreže RCeP

 

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.