Institucije regionalne politike

Regionalni razvoj

Politika regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj v najširšem pomenu, udejanja razvojne potenciale in premaguje razvojne ovire v vseh slovenskih razvojnih regijah, ki so temeljne funkcionalne teritorialne enote za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij, ki so obenem tudi statistične regije z enakim imenom. Župani naše regije so oktobra 2018 podali pobudo, naj se Obalno-Kraška razvojna regija preimenuje v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras.

Razvojne odločitve na ravni razvojne regije sprejemata razvojni svet regije in svet regije. Splošne razvojne naloge v regiji  opravlja regionalna razvojna agencija, ki pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program ter na regionalni ravni opravlja nekatere druge razvojne naloge države v javnem interesu.

Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga skleneta ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in razvojni svet regije.

 

Svet regije Istra-Brkini-Kras

V Svetu regije Istra-Brkini-Kras so županje in župani osmih občin ter predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Sodelujoče občine so: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in Mestna občina Koper. V letu 2021 svetu regije predseduje komenski župan mag. Erik Modic, njegov namestnik pa je koprski župan Aleš Bržan. Sestava sveta regije je podrobneje predstavljena v spodnji tabeli.

 

mag. Erik Modic, predsednik Občina Komen
Aleš Bržan, namestnik predsednika Mestna občina Koper
Gregor Strmčnik Občina Ankaran
Alenka Štucl Dovgan Občina Divača
Saša Likavec Svetelšek Občina Hrpelje-Kozina
mag. Danilo Markočič Občina Izola
Đenio Zadković Občina Piran
David Škabar Občina Sežana
Andea Bartole  Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

 

Med nalogami sveta regije so potrditev regionalnega razvojnega programa, izbor regionalne razvojne agencije in nadzor opravljanja njenih nalog, imenovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v razvojni svet regije in v Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Svet regije je na 4. redni seji v letu 2018, ki je potekala 9. 10. 2018, sprejel odločitev o preimenovanju Obalno-Kraške razvojne regije v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras. Skladno s tem se je Svet južnoprimorske regije preimenoval v Svet regije Istra-Brkini-Kras, Razvojni svet južnoprimorske regije se je preimenoval v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras, Regijska razvojna mreža Južne Primorske v Regijsko razvojno mrežo Istra-Brkini-Kras, Regionalna razvojna agencija Južna Primorska pa se je preimenovala v Regionalno razvojno agencijo Istra-Brkini-Kras.

 

Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras

Razvojni svet regije usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa, ga sprejme in spremlja njegovo izvajanje. Sodeluje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva, nevladnih organizacij, drugih razvojnih institucij in narodne skupnosti. Mandat sedanjega Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras, ki je bil imenovan za programsko obdobje 2014-2020, se zaključuje. V teku je imenovanje članov novega za obdobje 2021-2027. 

V okviru Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras delujejo štirje odbori, katerih člani sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Odbori obravnavajo tematska področja gospodarstva, turizma, družbenega razvoja, varovanja okolja, urejanja prostora, gradnje infrastrukture, zaščite narave, razvoja podeželja, kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V odborih so predstavniki institucij, lokalnih skupnosti, državnih organov in strokovnjaki posameznih področij.

Delo po odborih:

Člani odbora za gospodarstvo in turizem

Člani odbora za družbeni razvoj

Člani odbora za prostor, okolje in infrastrukturo

Člani odbora za podeželje, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in naravo

 

Regijska razvojna mreža Istra-Brkini-Kras

V razvojni regiji deluje tudi regijska razvojna mreža, v kateri sodelujejo različne razvojne institucije. Te dajejo pobude razvojnemu svetu regije, povezujejo se pri pripravi in izvajanju regijskih projektov, delujejo tudi izven regije. V Regijsko razvojno mrežo Istra-Brkini-Kras je v programskem obdobju 2021-2027 vključenih 16 institucij:

 1. Regionalni razvojni center Koper
 2. Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.
 3. Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.
 4. Univerza na Primorskem
 5. Znanstveno─raziskovalno središče Koper
 6. UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.
 7. Inkubator d.o.o. Sežana
 8. Primorska gospodarska zbornica
 9. Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola
 10. Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 11. Območna obrtno-podjetniška zbornica Piran
 12. Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežan,
 13. Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 14. Ljudska univerza Koper
 15. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 16. Središče Rotunda, Koper, so.p.

 

Regionalna razvojna agencija Istra-Brkini-Kras

Regionalna razvojna agencija opravlja razvojne naloge v javnem interesu oz. splošne razvojne naloge. Poleg priprave regionalnega razvojnega programa oblikuje regijske projekte, vzpostavlja regijska partnerstva za njihovo izvedbo, nudi administrativno podporo svetu regije, razvojnemu svetu regije in regijski razvojni mreži, obvešča deležnike in jim svetuje pri prijavah na razpise, skrbi za promocijo regije, prenos znanja in dobrih praks. Regionalna razvojna agencija pridobi javno pooblastilo za opravljanje svojih nalog za celotno programsko obdobje. Postopek izbora regionalne razvojne agencije izvede ena od občin sveta regije. Izbor agencije za programsko obdobje 2021-2027 je potekal septembra in oktobra 2020, vodila pa ga je Občina Izola, katere župan je v letu 2020 predsedoval Svetu regije Istra-Brkini-Kras. Za nosilca Regionalne razvojne agencije Istra-Brkini-Kras v novem programskem obdobju je bil izbran Regionalni razvojni center Koper.

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.