Organizacijska struktura

 

RAZVOJNI SVET REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS   

(RAZVOJNI SVET JUŽNOPRIMORSKE REGIJE)

 

Razvojni svet južnoprimorske regije (RSR) je bil ustanovljen 30. septembra 2013. Skladno z odločitvijo sveta regije na 4. redni seji v letu 2018, dne 9. oktobra 2018, se je preimenoval v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras. Od 11. aprila 2019 mu predseduje sežanski župan David Škabar.

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije.

Člani razvojnega sveta regije

 

V okviru RSR deluje tudi pet odborov, ki so bili ustanovljeni novembra 2013. Odbori pripravljajo predloge odločitev v postopku priprave in izvajanja RRP na prioritetnih področjih razvoja v regiji. Vodi jih RRA.  

Odbori:

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za človeške vire,
 • Odbor za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in naravne dobrine,
 • Odbor za infrastrukturo in prostorsko urejanje.

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Člani odbora

ODBOR ZA TURIZEM

Člani odbora

ODBOR ZA ČLOVEŠKE VIRE

Člani odbora

ODBOR ZA PODEŽELJE, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN NARAVNE DOBRINE

Člani odbora

 ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORSKO UREJANJE

Člani odbora

 


 

RAZVOJNA MREŽA REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS

(REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA JUŽNE PRIMORSKE)

 

Regijska razvojna mreža Južne Primorske (razvojna mreža) je bila ustanovljena 21. oktobra 2013. Tudi ta se je oktobra 2018 preimenovala v Razvojno mrežo regije Istra-Brkini-Kras.

Člani razvojne mreže se vključujejo v izvajanje regionalnih razvojnih projektov, v okviru določenih prioritet in  ukrepov. Sodelovanje v mreži jim omogoča boljšo informiranost in vpogled v izvajanje celotnega regionalnega razvojnega programa v programskem obdobju.

Sestavo regijske razvojne mreže opredeljuje Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013) v prvem odstavku 4. člena:

Regijsko razvojno mrežo lahko sestavljajo:

 1. RRA,
 2. območna razvojna institucija,
 3. razvojne institucije, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
 • regijske finančne sheme,
 • regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • upravljanje lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja,
 • promocija regije,
 • izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra,

 4. druge razvojne institucije, ki na podlagi sklepa sveta skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji ali so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

 

Drugi odstavek 4. člena določa naloge regijske razvojne mreže:

 • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Tretji odstavek 4. člena določa še, da regijsko razvojno mrežo potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.

 

Člani regijske razvojne mreže

 

 

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.