• KoloBus

    KoloBus, brezplačna avtobusna povezava za kolesarje med slovensko Istro in Krasom.

  • Štipendijska shema

    Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

  • RRP 2014-2020

    Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo je bil sprejet julija 2015. V teku je priprava prvega dogovora za razvoj regije.

Regijska garancijska shema Obalno Kraške regije

eur kovanci slika

RGS Obalno kraške regije je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

 

Vzpostavitev RGS v Obalno kraški regiji

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (RGS) v aprilu 2015 za celotno Slovenijo.

RRC Koper je bil izbran kot izvajalec na območju Obalno kraške regije.

SRRS je vložil 0,6 mio € kot dolgoročno vlogo v RGS s predvidenim multiplikatorjem 4; preostanek kreditnega potenciala za Obalno kraško regijo trenutno znaša 2.270.000,00 €.

 

Značilnosti RGS v Obalno kraški regiji

- upravičeni stroški so investicije in obratna sredstva,

- najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,

- garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita,

- obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,

- doba vračanja je do 8 let, z možnostjo moratorija 1 leto, vključeno v obdobje 8-ih let,

- predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.

Iz naslova podeljene garancije se izračuna državna pomoč po shemi »de minimis«.

 

Upravičenci

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Obalno kraška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna Občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del  (poslovna enota) v upravičenem območju. Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu.


Skrajni rok za oddajo vloge je do 16. 5. 2018 oz. do porabe sredstev.

 

Cilji RGS v Obalno kraški regiji

- Olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

- Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov.

- Povečevanje investicijske aktivnosti v Obalno kraški regiji.

- Zmanjševanje stopnje brezposelnosti.

- Vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva.

 

Razpisna dokumentacija

zipRazpisna_dokumentacija_RGS.zip

 

Interni akti RGS Obalno kraške regije

pdfSplošni_pogoji_delovanja_RGS_2017.pdf

pdfPoslovnik_o_delu_KGO_2017.pdf

pdfPravilnik_o_delovanju_RGS.pdf

pdfSpremembe_in_dopolnitve_pravilnika_o_delu_RGS-1.pdf

pdfPravilnik_o_izterjavi_dospelih_neplacanih_terjatev.pdf

pdfPravilnik_o_odpisih.pdf

 

 

Kontakt:

Irena Cergol

05 – 6637 583

irena.cergol@rrc-kp.si

 

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.