• CROSSMOBI prevozi 2021

  CROSSMOBI prevozi 2021

 • Štipendijska shema

  Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

EUROPE DIRECT - Napovednik dogodkov

Od odgovorov na vsa vprašanja o Evropski uniji vas loči le klic na brezplačno telefonsko številko EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11. Vsak državljan lahko iz katerekoli države članice EU zastonj pokliče na omenjeno številko ter v svojem jeziku postavi in dobi odgovor na vprašanje o EU. Storitev je dostopna od ponedeljka do petka med 9.00 in 18. uro.

PONEDELJEK, 15. decembra

LJUBLJANA – Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Mihela Zupančič bo sodelovala na izmenjavi stališč o okolju in energiji, ki ga prireja CNVOS (Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) v sodelovanju s Predstavništvom EK v Sloveniji in Uradom Vlade RS za komuniciranje. Dogodek je namenjen pregledu sprejetih sklepov z nedavnih zasedanj Sveta EU za okolje, Sveta EU za telekomunikacije, promet in energijo ter odločitev Evropskega sveta. Vodja Predstavništva bo predstavila pobude in dejavnosti Evropske komisije za oživitev evropskega gospodarstva v času finančne in gospodarske krize ter pobude in dejavnosti na področju okolja in energije.

(City hotel Ljubljana, Dvorana I, Dalmatinova 15, Ljubljana, 14.00–16.00)

Kontakt: Saša B. Golob, Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, tel.: +386 (0)1 252 88 14, GSM: +386 (0)51 610 400, e-naslov: sasa.golob@ec.europa.eu

LJUBLJANA – Predstavništvo Evropske komisije in Urad vlade RS za komuniciranje vabita na dogodek "Evropskega smeha polna skleda!", kjer bosta nastopila raper "Unknown", ki bo v prostem slogu zrecitiral nekaj pesmi z evropskimi vsebinami in »stand-up« komik Vid Valič, ki bo predstavil šale na temo Evropske unije in njene raznovrstnosti. Dogodek poteka pod okriljem Upravljavskega sporazuma o komuniciranju o evropskih zadevah, sklenjenega med Evropsko komisijo in Vlado RS.

(Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana, ob 17.00)

Kontakt: Špela Horjak, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, tel.: +386 (0)1 252 88 12, GSM: +386 (0)51 610 401, e-naslov: spela.horjak@ec.europa.eu

ČETRTEK, 18. decembra

LJUBLJANA – Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Mihela Zupančič bo sodelovala na okrogli mizi "Predsedovanje Svetu EU in civilna družba", ki jo prireja CNVOS (Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) v sodelovanju s Predstavništvom EK v Sloveniji in Uradom Vlade RS za komuniciranje.

Na dogodku bodo strokovnjaki z različnih področij razpravljali o vključenosti civilne družbe v času slovenskega predsedovanja Svetu EU ter dosežkih predsedovanja Francije Svetu EU v drugi polovici leta 2008 in prednostnih nalogah predsedovanja Češke Svetu EU v prvi polovici leta 2009.

(Ministrstvo za javno upravo, konferenčna dvorana, 1. nadstropje, Langusova 4, Ljubljana, ob 16.00)

Kontakt: Tina Vončina, Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, tel.: +386 (0)1 252 88 13, GSM: +386 (0)51 610 400, e-naslov: tina.voncina@ec.europa.eu

Tedenski napovednik dogodkov na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji:

http://ec.europa.eu/slovenija/novinarsko_sredisce/sporocila_za_medije/index_sl.htm

Tedenski koledar dogodkov Evropske komisije:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/787&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

Več o odločitvah, dogodkih in drugih dejavnostih Evropske komisije v prihodnjih tednih:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/08/44&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

O projektu PLAN COAST

Projekt PlanCoast je usmerjen k problematiki trajnostnega razvoja obalnih območij, baltskega, jadranskega in Črnega morja. Analiziralo se bo vlogo prostorskega planiranja v celovitem upravljanjem obale – ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Delo na projektu se delil na 3 vsebinske sklope: A) prostorskego planiranja morskih območij, načrt rabe morja; B) prostorsko planiranja znotraj ICZM in predstavitvijo koristi prostorskega planiranja k ICZM z izbranim številom pilotnih projektov; C) Uvajanjem mednarodno primerljivih podatkovnih baz geografsko informacijskih sistemov (GIS), ki olajšajo proces prostorskega planiranja za obalna in morska območja, po načelih ICZM.


Glavni cilji projekta
Povečati trajnostni razvoj obalnih območij baltskega, jadranskega in črnega morja, tako na kopnem kot ob morju preko:
- razvoja, uvajanja in izvajanja načrtovanja rabe morja, ki ustreza mednarodnim standardom;
- prispevati k implementaciji pomorske strategije EU skozi prostorsko planiranje v morskih območjih;
- krepiti realizacije narodnih strategij ICZM in izvajanja ICZM v obalnih območjih EU s povečanjem vloge prostorskega planiranja znotraj ICZM;
- postavitve mednarodno primerljivih GIS podatkovnih baz, polaganja osnove za trajnostno transnacionalno koordinacijo različnih uporab v obalnih in morskih območjih ter izvajanja politične opcije 143 (42) ESDP-ja.

Partnerstvo
V projektu sodeluje 16 partnerjev, ki predstavljajo sektorje prostorskega planiranja ali odgovorne regionalne organe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Nemčije, Italije, Črne gore, Poljske, Romunije, Slovenije in Ukrajine. Vodilni partner je Ministrstvo za delo, gradbeni in regionalni razvoj, Mecklenburg-Vorpommern, Sektor za prostorsko planiranje.

Zgibanka:
pdf PlanCoast zgibanka web.pdf

Rezultati PLAN COAST

Nacionalno poročilo o sedanji politiki, pravni podlagi in praksi morskega prostorskega načrtovanja:
pdf Nacionalno poročilo o sedanji politiki, pravni podlagi in praksi morskega prostorskega načrtovanja.pdf

Integralno pomorsko prostorsko načrtovanje v okviru integralnega upravljanja z obalnim območjem:
pdf Integralno pomorsko prostorsko načrtovanje v okviru integralnega upravljanja z obalnim območjem.pdf

Priročnik za integralno prostorsko načrtovanje morja:
(Tiskan izvod lahko dobite na sedežu Regionalnega razvojnega centra Koper)
PlanCoast Handbook.pdf

V sklopu projekta so bile pripravljene GIS podatkovne baze o rabi morja, ki so dostopne na spletni stran CAMP Slovenija:
Pregledovalnik prostorskih podatkov >>

V Kopru je 31.1.2008 potekalo posvetovanje Prostorsko načrtovanje morja v Sloveniji-stanje in perspektive v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.
Nekaj foto utrinkov s posvetovanja:
plan-coast1  plan-coast2  plan-coast3  plan-coast4

Več >>

plancoast

GIS Pregledovalnik

GIS Pregledovalnik prostorskih podatkov, ki je bil v okviru projekta POLY.DEV. nadgrajen z dodatnimi podatkovnimi sloji

Pregledovalnik prostorskih podatkov 3MAP/Južna Primorska omogoča pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov Južne Primorske. Podatki so razporejeni po vsebini na več slojev. Vsak sloj podatkov lahko posebej vklopimo ali izklopimo za prikazovanje. Na sloju, na kateremu vklopimo na gumbu trikotnik s črko "i", lahko z orodji za poizvedovanje izvajamo različna iskanja po podatkih, ki so vsebinsko vezana na ta sloj. (več v navodilih za uporabo)

vstopi


Viri podatkov:

 • Uradi za okolje in prostor občin Južne Primorske,
 • Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava RS (GURS),
 • Agencija R Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Opozorilo: podatki so informativni. Uradna interpretacija podatkov je v pristojnosti občinske uprave. Uporabniki naj pri tolmačenju informacij upoštevajo veljavnost podatkov (datum stanja podatkov) in točnost podatkov (možne pozicijske in vsebinske napake v prikazih).

Uporaba pregledovalnika prostorskih podatkov:

Kaj potrebujemo,
Kaj se sploh dogaja,
Znani problemi,
Navodila za uporabo.


rrc   eu   polycentric-development   interreg-iiib-cadses


Projekte delno financira Evropska Unija, v okviru programa Interreg IIIB CADSES

REZULTATI AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

 • Izvedeno informativno srečanje

Zapisnik ter analiza vprašalnika

pdf Zapisnik informativnega srečanja 5.12.2006
pdf Analiza vprašalnika

Slike 5.12.2006
IMG_0348thumb_IMG_0349


 • Vzpostavljeno regionalno omrežje na področju zaščite in reševanja pred posledicami industrijskih nesreč
 • Izdelano poročilo o prepoznanih tveganjih za pojav onesnaževanja zaradi industrijskih nesreč za porečji reke Rižane ter reke Reka

pdf POROČILO O PREPOZNANIH TVEGANJIH ZA reko Rižano SLO
pdf RISK IDENTIFICATION REPORT for Reka river ENG
pdf Porocilo o prepoznanih tveganjih za porečje reke Reka

 • Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema zgodnjega opozarjanja
 • Sestavljeni trije priročniki za ukrepanje v primeru industrijskih nesreč s povzetki v slovenščini


Povzetki priročnikov v slovenskem jeziku:

pdf Prepravljenost in odziv
pdf Tehnike nadzora onesnaževanja
pdf Operativna podpora

Povzetki priročnikov v angleškem jeziku:

pdf Preparedness & Response
pdf Pollution Control Techniques
pdf Operation and Support

 • Izvedeno usposabljanje s praktično predstavitvijo priročnikov

Zapisnik

pdf Zapisnik izvedenega usposabljanja 26.9.2007

Slike 26.9.2007

26.9.river_shield_002  thumb_26.9.river_shield_006  26.9.river_shield_009

 • Sodelovanje na usklajevalnih sestankih partnerjev ter izvedba srečanja partnerjev v Kopru
 • Sodelovanje pri izvedbi pilotnih nalog
 • Priprava usmeritev za prostorsko planiranje in rabo tal za zmanjšanje tveganj onesnaževanja voda zaradi industrijskih nesreč

doc Prostorsko načtovanje - ukrepi za zmanjšanje tveganja pred posledicami industrijskega onesnaževanja za porečji reke Reke ter reke Rižana

 • Priprava predloga programa ukrepov in prednostnih investicij na področju zaščite in reševanja
 • Sodelovanje pri vzpostavitvi RIVER SHIELD enote v Grčiji
 • Aktivnosti informiranja in promocije na lokalnem, nacionalnem ter EU nivoju

Projektne naloge Tematske poti

Projektna naloga I.

"Izvedba definiranja tematskih poti in postavitve kriterijev za ponudnike na območju obalno-kraške statistične regije ter izvedba ažuriranja trženjskega spleta in načrta oz. vključitve dodatnih tematskih poti v sklopu projekta lokalna turistična ponudba in tematske poti"


Projektna naloga II.

"Izvedba sistema vizualnih komunikacij ter označevanja opreme in produktov v sklopu projekta lokalna turistična ponudba in tematske poti"


Projektna naloga III.

»Izvedba definiranja ponudbe ter izbora ponudnikov na območju obalno-kraške statistične regije v sklopu projekta lokalna turistična ponudba in tematske poti«

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.