LAS Istre

crni kal 3 Custom

 

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran) je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Preberi več

Razvojni program podeželja

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA ZA OBMOČJE OBČIN KOPER, IZOLA in PIRAN - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS)

eksrp   rrc

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V LAS ISTRE

Občine Koper, Izola in Piran so se avgusta 2005 prijavile na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za sofinanciranje dopolnitev Razvojnih programov podeželja (v nadaljevanju RPP) in oblikovanje Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Vloga je bila odobrena in v postopku za izbiro upravljalca predlaganega programa za območje občin Koper, Izola in Piran, je bil izbran Regionalni razvojni center Koper (RRC).
Skladno z razpisnimi zahtevami je bil pripravljen dokument RPP, ki smo ga javnosti predstavili junija 2006, pred tem pa je bilo izvedenih štirinajst javnih delavnic, z namenom zbiranja predlogov in pobud za pripravo RPP ter informiranja in obveščanja v zvezi s pobudo LEADER v Sloveniji in vključevanjem v LAS.

Oktobra 2006 smo MKGP oddali popolno poročilo o izvedenih aktivnostih, vključno z nastalimi dokumenti in tako postali evidentirana LAS.

MKGP je tokom leta 2007 objavil več osnutkov Smernic in priporočil za izvajanje pristopa LEADER v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013, javni razpis za LAS oziroma pobudo LEADER pa ni bil objavljen.

Skladno z objavljenimi smernicami, smo vse evidentirane LAS v Sloveniji, kot (pred)pogoj za kandidiranje na razpisu MKGP, preko katerega bo MKGP lahko uradno potrdil evidentirane LAS, morale izdelati Lokalne razvojne strategije (LRS) svojih območij. Smernice so natančneje definirale tudi organe LAS in njihove naloge ter obveznosti.

Sredstva za izvajanje pristopa LEADER bomo lahko koristili šele potem, ko bomo izbrani in potrjeni kot LAS, upravičena do sredstev pristopa LEADER.

Javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupih, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER je bil objavljen 29.2.2008.

Na tem mestu so predstavljene pomembnejše vsebine, nastale v sklopu izvajanja programskih nalog. O vseh relevantnih novostih, vas bomo obveščali sproti.


pdf Razvojni program podeželja

Prezentacije z okrogle mize ČRPANJE SREDSTEV EU ZA RAZVOJ PODEŽELJA, in sicer s 3. in 4. osi.

ERASMUS COLUMBUS 5 (3)

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

erasmus-mladi

Projekt COLUMBUS - priložnost za nabiranje podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini - EU.

Regionalni razvojni center Koper že nekaj let uspešno izvaja program Erasmus za mlade podjetnike, katerega namen je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacija ter rast novoustanovljenih podjetij in uveljavljenih MSP v EU. Program prispeva k prenosu strokovnega znanja in izpolnitvi znanj za upravljanje MSP.

Kdo lahko sodeluje?

Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki.

Mladi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja, ki je registrirano v EU.

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?

Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Izkušeni podjetniki oz. podjetniki gostitelji, pa gostijo mlade podjetnike iz tujine in svoje izkušnje delijo z njimi.

Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom?

Program novim podjetnikom nudi priložnost, da od 1 do 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU. Novi podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:

• glavni dejavniki uspeha,

• učinkovito načrtovanje,

• finančno in operativno upravljanje,

• razvoj inovativnih izdelkov in storitev,

• uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:

• evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,

• evropski standardizaciji,

• evropski pomoči MSP.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU, in izkušenim podjetnikom pomagati, da svoje izkušnje delijo z mladimi podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki.

Letak:

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike podjetnikom gostiteljem?

Mladi zagnani podjetnik bo gostujočemu podjetju dal nov zagon s svojimi idejami in veščinami. Podjetnik gostitelj ima tako možnost pridobiti znanja o drugih evropskih trgih in razviti svojo mrežo mednarodnih stikov. Izmenjava je dobro izhodišče za iskanje novih priložnosti za podjetje. Gostujoče podjetje pri tem nima nobenih stroškov.

Letak:

Kje se lahko prijavim?

Registracija za nove in gostujoče podjetnike poteka preko spletne strani:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Projekt COLUMBUS je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi. V novem projektnem obdobju je v projekt vključenih 7 partnerjev iz 6 držav. Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.

 

Kje lahko dobim podrobnejše informacije?

Regionalni razvojni center Koper

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Ulica 15. maja 19

6000 Koper, Slovenija

tel: +386 5 66 37 586 - faks: +386 5 66 37 581

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

WWW: www.rrc-kp.si https://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/erasmus-columbus.html

 

Erasmut Tina

 

 https://www.rrc-kp.si/sl/novice/576-predstavitev-programa-erasmus-za-mlade-podjetnike.html

ERASMUS COLUMBUS 5 (2)

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

erasmus-mladi

Projekt COLUMBUS - priložnost za nabiranje podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini - EU.

Regionalni razvojni center Koper že nekaj let uspešno izvaja program Erasmus za mlade podjetnike, katerega namen je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacija ter rast novoustanovljenih podjetij in uveljavljenih MSP v EU. Program prispeva k prenosu strokovnega znanja in izpolnitvi znanj za upravljanje MSP.

Kdo lahko sodeluje?

Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki.

Mladi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja, ki je registrirano v EU.

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?

Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Izkušeni podjetniki oz. podjetniki gostitelji, pa gostijo mlade podjetnike iz tujine in svoje izkušnje delijo z njimi.

Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom?

Program novim podjetnikom nudi priložnost, da od 1 do 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU. Novi podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:

• glavni dejavniki uspeha,

• učinkovito načrtovanje,

• finančno in operativno upravljanje,

• razvoj inovativnih izdelkov in storitev,

• uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:

• evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,

• evropski standardizaciji,

• evropski pomoči MSP.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU, in izkušenim podjetnikom pomagati, da svoje izkušnje delijo z mladimi podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki.

Letak:

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike podjetnikom gostiteljem?

Mladi zagnani podjetnik bo gostujočemu podjetju dal nov zagon s svojimi idejami in veščinami. Podjetnik gostitelj ima tako možnost pridobiti znanja o drugih evropskih trgih in razviti svojo mrežo mednarodnih stikov. Izmenjava je dobro izhodišče za iskanje novih priložnosti za podjetje. Gostujoče podjetje pri tem nima nobenih stroškov.

Letak:

Kje se lahko prijavim?

Registracija za nove in gostujoče podjetnike poteka preko spletne strani:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Projekt COLUMBUS je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi. V novem projektnem obdobju je v projekt vključenih 7 partnerjev iz 6 držav. Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.

 

Kje lahko dobim podrobnejše informacije?

Regionalni razvojni center Koper

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Ulica 15. maja 19

6000 Koper, Slovenija

tel: +386 5 66 37 586 - faks: +386 5 66 37 581

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

WWW: www.rrc-kp.si

 


 

 

Erasmut Tina

 

 https://www.rrc-kp.si/sl/novice/576-predstavitev-programa-erasmus-za-mlade-podjetnike.html

COLUMBUS 2 - Erasmus za mlade podjetnike

Projekt COLUMBUS 2, Erasmus za mlade podjetnike – nudi priložnost, da novi podjetniki delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU.

erasmus-mladirrc


Regionalni razvojni center Koper je z novim letom začel izvajati projekt COLUMBUS 2, v katerem nudi mladim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v drugi državi EU in omogoča izmenjavo izkušenj med mladimi in izkušenimi podjetniki.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU za dobo 1 do 6 mesecev. Prispeva k izboljšanju njihovega znanja in izkušenj ter pospešuje čezmejni prenos znanja in izkušenj med podjetniki.

V projekt COLUMBUS 2 je vključenih 6 partnerjev iz 4 držav. Nosilec projekta je Agencija za razvoj regije Murcie iz Španije. Kot projektni partnerji pa sodelujejo:
Iz Španije CEEIM (poslovni inkubator) in FUERM (Univerzitetna fundacija Murcia), iz Italije SVIL (Agencija za razvoj regije Ligurija), UEL (Londonski poslovni inkubator) in MISET (Razvojna agencija Vzhodne Finske).

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?
Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.

Kdo lahko sodeluje?
Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki. Mladi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja v EU.

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike?
Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom nudi priložnost, da največ 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU.
Nov podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:
• glavni dejavniki uspeha,
• učinkovito načrtovanje,
• finančno in operativno upravljanje,
• razvoj inovativnih izdelkov in storitev,
• uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:
• evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,
• evropski standardizaciji,
• evropski pomoči MSP.

Projekt COLUMBUS 2 je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi.Program Erasmus za mlade podjetnike so-financira Evropska Komisija in deluje v okviru držav EU s pomočjo več kot 100 lokalnih, regionalnih ter nacionalnih posredniških organizacij pristojnih za podporo podjetnikom (npr. Zbornice, tehnološki parki, start-up centri in druge podjetniške podporne organizacije). Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.

Kje se lahko prijavim?
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki se lahko registrirate prek spletne strani:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria
Ulica 15. maja 19
6000 Koper, Slovenija
tel: +386 5 66 37 590
faks: +386 5 66 37 581

elektronska pošta: tina.primozic@rrc-kp.si

 https://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/erasmus-columbus.html

https://www.rrc-kp.si/sl/novice/576-predstavitev-programa-erasmus-za-mlade-podjetnike.html

 

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.