Štipendijska shema

Javni poziv delodajalcem 2014/2015

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 – ROK ZA ODDAJO POTREB JE POTEKEL

 

 

Delodajalce, ki so oddali svoje potrebe bomo pravočasno obvestili o objavi Javnega razpisa, ki bo predvidoma v novembru 2014.

 

Regionalni razvojni center, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, objavlja Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva je:

Informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja,

Ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki in študenti.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 oddajo vsi delodajalci, ki želijo prvič podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

 

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA

Prijavna dokumentacija (OBRAZEC_javni poziv_2014-2015) je od objave javnega poziva na voljo na spletni strani RRC Koper www.rrc-kp.si/rss ter na sedežu Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja 19, Koper.

Kontaktna oseba:

Andreja Dujc, e-pošta: andreja.dujc@rrc-kp.si, telefon: 05 663 75 86

Prav tako lahko dodatne informacije o regijski štipendijski shemi dobite tudi na:

Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov, na Partizanski 4, v Sežani

 

 

docJavni_poziv_Juzna_Primorska_2014-2015.doc

docOBRAZEC_javni-poziv_2014-2015.doc

 

 

Uradne ure

Uradne ure študentskega servisa so vsak delovni dan:

ponedeljek – četrtek: 8.00 – 16.00
petek: 8.00 - 15.00

Želite postati naš član ali članica? Oglasite se v Župančičevi ulici 18 v Kopru. S seboj prinesite osebno izkaznico, davčno številko, številko transakcijskega računa in potrdilo o šolanju.

Naročilo napotnice

Naročilo napotnice

Napotnico za delo lahko naročite tudi po elektronski pošti, vendar le, če imate urejen status dijaka ali študenta za tekoče šolsko leto.

V nasprotnem primeru nam pred naročilom napotnice pošljite potrdilo o šolanju po pošti ali faksu (05 66 37 581).
Elektronska pošta, na katero pošljete spodnje podatke: info@rrc-kp.si

  • Ime in priimek študenta:
  • Naziv podjetja:
  • Vrsta dela:


Dijaki in študenti lahko zaprosite tudi za stalno napotnico, ki velja 90 dni. Če se vaš status v tem času izteče, nam morate posredovati novo potrdilo o šolanju, nakar vam bomo izdali novo napotnico.

Prispevek za poškodbe

Dijaki in študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju ste med delom zavarovani prek študentskega servisa za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli ZZVZZ-K

Pojasnilo DURS, št. 42150-13/2009, 6. 3. 2009

V zvezi z vprašanjem glede plačevanja prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za osebe, ki opravljajo delo preko študentskih napotnic, po uveljavitvi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-K (Uradni list RS, št. 76/08), smo prejeli pojasnilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 180-28/2009-DI/2 z dne 24. 2. 2009, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Osebe, ki opravljajo delo preko študentskih napotnic, se po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08) zavarujejo na podlagi 6. točke 17. člena. Po tej določbi so učenci srednjih šol oziroma študentje višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Zavezanci za plačilo prispevka za navedene zavarovance so na podlagi 49. člena ZZVZZ delodajalci, pri katerih so dijaki ali študentje na delu. Prispevek se skladno s 55. členom ZZVZZ plačuje po stopnji 0,30 %. Prispevek se plačuje mesečno, osnova pa je za obdobje koledarskega leta določena v višini povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (kar določa drugi odstavek 57. člena ZZVZZ).

Skladno z navedenimi določbami znaša znesek prispevka, ki se v letu 2009 plačuje za osebe, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, 4,27 EUR mesečno. Po pojasnilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se ta prispevek od dneva uveljavitve novele ZZVZZ-K (torej od 1. januarja 2009 dalje) plačuje mesečno, in sicer neodvisno od števila napotnic v mesecu ali dejstva, da je ena napotnica izdana za več mesecev.

To pomeni, da mora navedeni prispevek delodajalec za osebo, ki opravlja delo preko študentske napotnice, plačati enkrat mesečno, in sicer:

  • tako v primeru, če oseba v obdobju koledarskega meseca pri delodajalcu opravlja delo po dveh ali več študentskih napotnicah,
  • kot tudi v primeru, če oseba delo pri delodajalcu opravlja v obdobjih več koledarskih mesecev na podlagi ene študentske napotnice, ki velja za obdobje več mesecev (stalna napotnica).

Na podlagi veljavnega ZZVZZ mora torej biti za študenta, ki opravlja študentsko delo, s strani delodajalca, pri katerem opravlja delo, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ta za leto 2009 znaša 4,27 EUR mesečno) plačan za vsak mesec, v katerem študent opravlja delo.

Vir: www.durs.gov.si

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.