Strateški in izvedbeni del

 

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni.

 

Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije ter določitev razvojne specializacije regije.

 

Programski del pa vsebuje programe in projekte za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP. V njem je naveden tudi seznam najpomembnejših regionalnih projektov.

 

Gradivo je na voljo: tukaj

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti