Search
Close this search box.

Splošno (RRP 2007 – 2013)

RRP je skladno z določili zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja dogovor med občinami in vlado o razvoju regije v programskem obdobju. V njem so zapisani cilji na področjih gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja v regiji. Določeni pa so tudi instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

RRP južne Primorske opredeljuje glavne razvojne naloge osmih občin: Divače, Hrpelja-Kozine, Ilirske Bistrice, Izole, Komna, Mestne občine Koper, Pirana in Sežane.

V njem so določeni prednostni regionalni programi, programi čezmejnega sodelovanja, razvoja slovenske manjšine v zamejstvu in avtohtone italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

Ključni dogodki priprave RRP-ja

 • 6. in 7. 4. 2006 – delavnice (Koper, Sežana)
 • 11. 5. 2006 – zaključna predstavitev strateškega dela (Hrpelje – Kozina)
 • 26. 5. 2006 – Regionalni razvojni svet – potrjevanje strateškega dela
 • 30. 5. 2006 – skupna delavnica vseh odborov (Mašun)
 • maj, junij, julij 2006 – priprava izvedbenega dela
 • 20. 7. 2006 – zaključna predstavitev RRP-ja (Koper)
 • 20. 12. 2006 – potrditev na SVLR-ju
 • 10. 1. 2007 – potrditev na Svetu regije

Programi RRP 2007-2013

 • Gospodarstvo
 • Človeški viri
 • Podeželje, kmetijstvo, ribištvo
 • Okolje in okoljska infrastruktura

Strateški del RRP 2007 – 2013

 • Vizija regije
 • Dolgoročni cilji RRP
 • Prednostne naloge RRP
 • Programi RRP
 • Ukrepi RRP
 • Aktivnosti RRP

Aktualni projekti