ADRIONET

Logo Adrion Enviroment ADRIONET 20

Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages – Jadransko-jonsko omrežje avtentičnih krajev

Trajanje projekta: 1.2.2020 – 31.7.2022

Vodilni partner:  Regija Emilija-Romanja – Oddelek za znanje, delo in podjetništvo

Partnerji: Združenje avtentičnih krajev Italije; Regionalna razvojna agencija Medžimurje Redea; Regija Osrednja Makedonija; Strokovna služba za razvoj in mednarodne projekte Zeničko – Dobojskega kantona; Združenje za lokalno avtonomijo Albanije; Regionalni center za družbeno-ekonomski razvoj – Banat d.o.o. in  Regionalni razvojni center Koper;

Cilj projekta: Območja vključena v projekt ADRIONET, obsegajo majhne avtentične vasi, ki se pogosto nahajajo na izjemno lepih lokacijah, vključno z rečnimi dolinami, gorskimi območji, podeželskimi robnimi ali obrobnimi območji. V nekaterih primerih obstaja nevarnost depopulacije in opuščanja, zaradi modelov prostorskega razvoja, za katere je značilna intenzivna urbanizacija in socialno-ekonomski model polarizacije. Ti kraji oziroma območja izkazujejo razvojni potencial glede družbenega, kulturnega in okolijskega pomena, z bogato zgodovino in identiteto, znanjem in gastronomijo in kot take bi jih bilo potrebno intenzivneje vključevati v regionalne razvojne programe in strategije.

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

1. Upravljanja projekta


2. Izvajanje projekta – analiza naravne in kulturne krajine, izdelava akcijskih načrtov

pdfADRIONET_Transnational_map_survey_and_report_D.T1.1.1._1.2_1.3.pdf (EN)

     Aktivnosti projekta Adrionet (Oktober 2021) (Video)

    
3. Izvajanje pilotnih aktivnosti


4. Vzpostavitev mednarodne mreže avtentičnih krajev


5. Komunikacija

O projektu ADRIONET – letak

Po poteh mitov in legend Rodika

Predstavitveni video pilotnih območij

 

RRC Koper je zadolžen za vodenje tematskega sklopa T2, z aktivnostmi pa bo sodeloval v vseh ostalih sklopih. Cilj sklopa T2 je izvajanje pilotnih akcij. Na območju Obalno-kraške regije bosta potekala 2 pilotna projekta, eden v zaledju Mestne Občine Koper, drugi pa na območju občine Hrpelje-Kozina.

Na podlagi akcijskega načrta in vzpostavljenega modela “avtentičnih krajev”, bodo projektni partnerji sodelovali med sabo (v okviru delovnih skupin) ter izvajali pilotne ukrepe namenjene testiranju rešitev določenih v posameznem akcijskem načrtu s ciljem izboljšanja sodelovanja med kraji ter njihove promocije. 

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič

Tel.: +386 5 663 75 90

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

REGIONE / COMUNI

Aktualni projekti