Search
Close this search box.

ADRIONET

Logo Adrion Enviroment ADRIONET 20

Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages – Jadransko-jonsko omrežje avtentičnih krajev

Trajanje projekta: 1.2.2020 – 31.7.2022

Vodilni partner:  Regija Emilija-Romanja – Oddelek za znanje, delo in podjetništvo

Partnerji: Združenje avtentičnih krajev Italije; Regionalna razvojna agencija Medžimurje Redea; Regija Osrednja Makedonija; Strokovna služba za razvoj in mednarodne projekte Zeničko – Dobojskega kantona; Združenje za lokalno avtonomijo Albanije; Regionalni center za družbeno-ekonomski razvoj – Banat d.o.o. in  Regionalni razvojni center Koper;

Cilj projekta: Območja vključena v projekt ADRIONET, obsegajo majhne avtentične vasi, ki se pogosto nahajajo na izjemno lepih lokacijah, vključno z rečnimi dolinami, gorskimi območji, podeželskimi robnimi ali obrobnimi območji. V nekaterih primerih obstaja nevarnost depopulacije in opuščanja, zaradi modelov prostorskega razvoja, za katere je značilna intenzivna urbanizacija in socialno-ekonomski model polarizacije. Ti kraji oziroma območja izkazujejo razvojni potencial glede družbenega, kulturnega in okolijskega pomena, z bogato zgodovino in identiteto, znanjem in gastronomijo in kot take bi jih bilo potrebno intenzivneje vključevati v regionalne razvojne programe in strategije.

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

1. Upravljanja projekta


2. Izvajanje projekta – analiza naravne in kulturne krajine, izdelava akcijskih načrtov

pdfADRIONET_Transnational_map_survey_and_report_D.T1.1.1._1.2_1.3.pdf (EN)

Aktivnosti projekta Adrionet (Oktober 2021) (Video)


3. Izvajanje pilotnih aktivnosti

Transnational report on result of the pilot demonstration actions


4. Vzpostavitev mednarodne mreže avtentičnih krajev

Dissemination handbook


5. Komunikacija

O projektu ADRIONET – letak

Po poteh mitov in legend Rodika

Predstavitveni video pilotnih območij

Letak Rodik Beka

Letak Kubed & Hrastovlje

 

RRC Koper je zadolžen za vodenje tematskega sklopa T2, z aktivnostmi pa bo sodeloval v vseh ostalih sklopih. Cilj sklopa T2 je izvajanje pilotnih akcij. Na območju Obalno-kraške regije bosta potekala 2 pilotna projekta, eden v zaledju Mestne Občine Koper, drugi pa na območju občine Hrpelje-Kozina.

Na podlagi akcijskega načrta in vzpostavljenega modela “avtentičnih krajev”, bodo projektni partnerji sodelovali med sabo (v okviru delovnih skupin) ter izvajali pilotne ukrepe namenjene testiranju rešitev določenih v posameznem akcijskem načrtu s ciljem izboljšanja sodelovanja med kraji ter njihove promocije.

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič

Tel.: +386 5 663 75 90

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Aktualni projekti