Search
Close this search box.

1. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Obalno –kraška (1. skupina)

 

 

Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani objavlja 1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Obalno-kraški regiji – PONI Obalno-kraška.

Rok za prijavo: 4. 12. 2023

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Predstavitev razpisa bo potekla v sredo, 22. 11. 2023 ob 11.00 preko spletne aplikacije Zoom. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do predstavitve bomo poslali pred izvedbo predstavitve.

Dodatne informacije: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590

 

Postopek prijave:

 1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Obalno-kraška.
 2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazec izpolnjujte v elektronski obliki.
 3. korak: v informativne namene preberite Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Obalno-kraška (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 4. korak: natisnite izpolnjen prijavni obrazec in ga s prilogo (življenjepisom) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa. Na kuverto zalepite obrazec Ovojnica z izpolnjenimi podatki o pošiljatelju.

 

Pogoji za vključitev:

 • poslovna ideja
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin obalno-kraške regije
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna
 • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali PONI v Obalno-kraški ali katerikoli drugi regiji
 • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRC Koper
 • kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države
 • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v obalno-kraški regiji.

 

Oddana vloga vključuje:

 • prijavni obrazec (priloga 1)
 • življenjepis
 • ovojnica (priloga 3)

 

Oddaja prijave:

 • osebno na sedežu RRC Koper
 • priporočeno po pošti.

 

Potek dela:

V posamezno skupino je na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na Regionalnem razvojnem centru Koper,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov/ storitev,
 • mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu co-workinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo bo potekalo v prostorih Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja, 6000 Koper, praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

 

Več o projektu PONI

Aktualni projekti