Garancijska shema

 RRC www banner 2

Objavljen je razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2022 (Uradni list RS št. 29 z dne 4.3.2022)

Preko Regionalnega razvojnega centra Koper (RRC) lahko mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

 

  • investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
  • obratna sredstva do 30.000 EUR (ročnost do 3 leta),
  • zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta) in

 

Razpisan kreditni potencial je v višini 1.000.000,00 EUR.

Sodelujoča banka:

 

  • Delavska hranilnica d.d. Ljubljana: 6 mesečni EURIBOR + 1,55% pribitka. 

 

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe oz. investirajo na območju občin: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana.

Rok za oddajo vlog

Razpis je odprt do 31. 12. 2022. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma enkrat mesečno. RRC bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

 

Upravičenci lahko informacije dobijo na naslednjih mestih:

  • Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, tel: 05 6637 583 (Irena Cergol)
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel: 041-870401 (Alberto Manzin),
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o., Partizanska 4, Sežana, tel: 05 – 7344 362,
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel: 05 – 7112 310 (Tina Kocjan).

 

Razpisna dokumentacija:

pdfRazpis_GS_RRC_2022.pdf

docxUpravičeni_stroški-kratko.docx

docObrazec-1-VLOGA-GS-investicije-2022.doc

docObrazec-2-VLOGA-GS-obratna-sredstva-2022.doc

docObrazec-3-VLOGA-GS-zaposlovanje-2022.doc

xlsxObrazec-4-FINANČNE-PROJEKCIJE.xlsx

docObrazec-5-poslovni-načrt-za-mlado-podjetje.doc

xlsxObrazec-5.1-FINANČNE-PROJEKCIJE-K-POSLOVNEMU-NAČRTU.xlsx

docObrazec_6.a-porok-fizična-oseba.doc

docObrazec_6.b-porok-pravna-oseba.doc

docxMERILA_ZA_PRIDOBITEV_POSOJILA_IZ_SREDSTEV_LINIJE_GS_2022.docx

 

 

 

 

Občine / regija

Aktualni projekti