Search
Close this search box.

Garancijska shema

RRC www banner 2

 

Objavljen je razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2024 (Uradni list RS št. 19 z dne 8.3.2024)

Preko Regionalnega razvojnega centra Koper (RRC) lahko mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

  • investicije do 200.000 EUR (ročnost do 7 let),
  • obratna sredstva do 50.000 EUR (ročnost do 3 leta),

Razpisan kreditni potencial je v višini 1.500.000,00 EUR.

Sodelujoča banka:

  • Delavska hranilnica d.d. Ljubljana: 6 mesečni EURIBOR + 1,45% pribitka, pri čemer se lahko posojilojemalec za financiranje obratnih sredstev odloči tudi za nominalno letno, nespremenljivo obrestno mero, ki znaša 4,50%.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe oz. investirajo na območju občin: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana.

Rok za oddajo vlog

Razpis je odprt do 31. 12. 2024. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma enkrat mesečno. RRC bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Pravna podlaga RGS OK:

Aktualni projekti