Predstavitev

Regionalni razvojni center Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov, prostorskega načrtovanja in varstva okolja.

RRC Koper ima od leta 2001 status nosilne organizacije regionalne razvojne agencije, ki deluje na območju štirih istrskih in štirih kraško-brkinskih občin: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. Pri svojem delu sodeluje tudi s Centrom za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o. ter Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov d.o.o. iz Sežane.

RRC Koper se vključuje v čezmejne in transnacionalne projekte, kjer zastopa interese regije. V ta namen vzpostavlja stike s sosednjimi italijanskimi in hrvaškimi institucijami ter drugimi evropskimi partnerji.


 

Naši podatki

Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria
RRA Istra-Brkini-Kras
Ulica 15. maja 19
6000 Koper

Tel. +386 5 66 37 580
E-pošta: info@rrc-kp.si

ID številka za DDV: SI28049705
Matična številka: 5868696
SWIFT: BAKOSI2X
IBAN: SI56 101000039157634

 

Politika zasebnosti – prejemanje e-priročnika »Moj spletni priročnik«, ter drugih informacij

   pdfPolitika_zasebnosti_RRC.pdf

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti