Search
Close this search box.

REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI ISTRA BRKINI KRAS

                          

 

Regionalni razvojni center Koper je partner projekta ReMOBIL – Regijski centri mobilnosti, ki je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo vzpostavil mrežo šestih regijskih centrov mobilnosti v Sloveniji.

 

Cilj projekta je dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti tako na lokalni in regionalni, kot tudi na državni ravni. Preko Regionalnega razvojnega centra Koper je bil tako vzpostavljen Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras.

 

Regijski centri mobilnosti (RCM) so organizacijska struktura znotraj šestih regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji: RCM Istra Brkini Kras tako deluje znotraj Regionalnega razvojnega centra Koper, RCM Ljubljanske urbane regije deluje znotraj Regionalne razvojne agencije (RRA) Ljubljanske urbane regije, RCM Gorenjska znotraj RRA Gorenjske,

RCM Podravje znotraj Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, RCM Koroška znotraj Regionalne razvojne agencije za Koroško regijo ter RCM Severna Primorska, znotraj Posoškega razvojnega centra.

 

                                   

 

Heidi Olenik, vodja Regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras: »Regijski centri mobilnosti izvajamo naloge načrtovanja infrastrukture in izboljševanja storitev za kolesarjenje, promoviramo trajnostno mobilnosti in uvajamo politike za trajnostno mobilnost, spodbujamo uvajanje mobilnosti na alternativne vire goriv, usklajujemo in načrtujemo integrirane prometne sisteme ter prostorski razvoj, smo regijski koordinatorji za Evropski teden mobilnosti. Sodelujemo pri pripravljanju občinskih in regijskih celostnih prometnih strategij.«

 

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Vrednost celotnega projekta znaša 1.867.965,72 EUR.

Aktualni projekti