Search
Close this search box.

PONI – Podjetno nad izzive v Obalno-kraški regiji 2023-2029


 

PONI Obalno-kraška 2023 – 2029 je del celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora, ki bo udeležencem na voljo s strani notranjih in zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in uveljavljenih podjetnikov.

Ciljne skupine so potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami) ne glede na starost, spol in izobrazbo. Pogoj je, da izkazujejo namen in interes za podjetništvo.

Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja bo udeležence peljal vse od razvoja poslovne idej, do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta. Hkrati ga bo celostno seznanil z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga.

Pričakovani rezultat projekta je vključiti 106 potencialnih podjetnikov, ki bodo izdelali 106 poslovnih načrtov in na trgu predstavili 106 minimalno sprejemljivih produktov. Cilj je realizirati minimalno 30 % uspešnih izhodov v podjetništvo. Vsaj 30 % vključenih udeležencev bo s področja pametne specializacije v povezavi z razvojnimi specializacijami regije.

Vključitev v projekt: Vključitev v projekt bo potekala s prijavo na javni poziv, ki je objavljen na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper. Kandidati morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v obalno-kraški regiji. Med prijavljenimi kandidati bomo izbrali do 11 oseb. Javni poziv bo objavljen vsakih pet mesecev. V času trajanja projekta bo objavljenih 10 razpisov.

Trajanje projekta: oktober 2023 – december 2028

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, Specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 


 

RAZPIS

2. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Obalno –kraška (2. skupina) – ODPRT (PODALJŠANO DO 15. 5. 2024)

 

FOTOGALERIJA:

Udeleženci PONI skupine

Aktualni projekti