PONI – Podjetno nad izzive

NOVO: PONI – Podjetno nad izzive

Regionalni razvojni center spodbuja in podpira razvoj novih podjetnikov, v projektu Podjetno nad izzive (PONI) pa svetovalno, mentorsko ter finančno podpira posameznike, ki se na podjetniško pot šele odpravljajo. Skozi projekt PONI Obalno-kraška je do sedaj že 62 udeležencev razvilo svojo poslovno idejo, jo testiralo na trgu, v tem času pa je bilo odprtih več kot 20 novih podjetij.

Trenutno so v pripravi novi razpisi PONI Obalno-kraška za obdobje 2024 – 2029, ki bodo objavljeni v štirimesečnih razmikih. Prvi razpis bo objavljen predvidoma novembra 2023, vključitev nove skupina pa je predvidena januarja 2024. V naslednjih petih letih je predvidenih 10 razpisov, v program bo vključenih 106 udeležencev.

Vse zainteresirane za vključitev v projekt PONI vabimo, da se prijavijo na seznam za obveščanje in obvestili vas bomo, ko bodo objavljen naslednji razpis.

Več informacij: mag. Tina Jančar Matekovič, 05 66 37 590, tina.matekovic@rrc-kp.si.

logotipi poni

GLAVNI NAMEN: Podjetniško usposabljanje oseb, ki si želijo realizirati svojo podjetniško idejo. Cilj projekta je zagon novih podjetij.

CILJNA SKUPINA: Potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami) ne glede na starost, spol in izobrazbo. Pogoj je, da izkazujejo namen in interes za podjetništvo.

VSEBINA: Udeleženci projekta bodo pri RRC Koper zaposleni za obdobje štirih mesecev. V tem času bodo pridobivali podjetniška znanja, ki so potrebna za samostojno podjetniško pot. Pod strokovnim mentorstvom in s pomočjo usposobljenih svetovalcev bodo izdelali poslovni model in poslovni načrt. Povezovali so bodo s podjetniki v spodbudnem in dobro opremljenem podjetniškem okolju.

Mejniki projekta:

  •  1. mesec: opis poslovne ideje in izdelava poslovnega modela
  •  2. mesec: izdelava prvega osnutka poslovnega načrta
  •  3. mesec: testiranje minimalno sprejemljiva proizvoda/storitve na trgu, izdelava drugega osnutka poslovnega načrta
  •  4. mesec: izdelava končne verzije poslovnega načrta

VKLJUČITEV V PROJEKT: Vključitev v projekt bo potekala s prijavo na javni razpis za vključitev v projekt, ki bo objavljen na spletni strani RRC Koper. Med prijavljenimi kandidati bo izbranih do 11 oseb.  V celotnem obdobju izvajanja bo v projekt vključenih 62 udeležencev.

OBDOBJE IZVAJANJA: Objavljenih bo 6 razpisov v obdobju 2020-2023. Javni razpisi bodo objavljeni predvidoma vsake štiri mesece.

CILJ PROJEKTA so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 62 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 62 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oziroma 19) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju obalno-kraške regije v celotnem obdobju.

FINANCIRANJE PROJEKTA

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.

Več informacij: mag. Tina Jančar Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si; 05 66 37 590

 

PONI RRC Koper predstavitev programa (YouTube Video)

 


PRETEKLI RAZPISI:

Povezava na razpis: 6. razpis PONI – Podjetno nad izziveRAZPIS ZAPRT

Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani objavlja 6. javni razpis za vključitev kandidatov v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (6. skupina).

Rok za prijavo: 20. 1. 2023

 Predstavitev razpisa bo potekala v torek, 20. 12. 2022 ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do predstavitve boste prejeli najkasneje 2 dni pred izvedbo predstavitve.

 

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti