Search
Close this search box.

ADRIONCYCLETOUR

Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem

Percorso ciclabile adriatico-ionico per il turismo sostenibile

strateški projekt programa INTERREG VI-A Italia-Slovenija 2021-2027

 

Prednostna naloga programa: Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

 

Specifični cilj prednostne naloge: SO 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

 

Trajanje projekta: 36 mesecev (1. 9. 2022 – 31. 8. 2025)

Vodilna partnerka: Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina

Ostali partnerji:

  • Regionalni razvojni center Koper
  • BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
  • Posoški razvojni center
  • Občina Kobarid
  • LAS Vzhodnega Veneta – VEGAL
  • PromoTurismo FVG

 

Skupna vrednost: 4.375.000 EUR

Prispevek ESRR: 3.500.000 EUR (80 %)

 

Projekt ADRIONCYCLETOUR promovira kolesarski turizem kot obliko trajnostnega turizma, ki želi prispevati k boljši dostopnosti in večji privlačnosti programskega območja. Glavni cilj projekta je opredeliti kolesarsko povezavo ob obali Severnega Jadrana, ki pelje skozi italijanski deželi Veneto in Furlanijo-Julijsko krajino ter Slovensko Istro. Kolesarska povezava je del jadransko-jonske kolesarske povezave ob Jadranskem in Jonskem morju, poteka pa od juga Italije preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije do Grčije. Čezmejni projekt ADRIONCYCLETOUR je namreč del istoimenske ideje makroregionalnega projekta Jadransko-jonske pobude.

Projekt je razdeljen v tri sklope. Prvi sklop je namenjen krepitvi sodelovanja med turističnimi ponudniki na lokalni, regionalni in čezmejni ravni zato, da bi izboljšali kakovost turistične ponudbe in konkurenčnost ponudnikov. To se bo doseglo s posodobitvijo obstoječih podatkov o znamenitostih in storitvah vzdolž kolesarskih poti, z oblikovanjem turistične ponudbe po meri z uporabo različnih orodij in izobraževanjem ponudnikov.

Drugi sklop so investicije in pilotne intermodalne storitve. Narejene bodo tri investicije na trasi omenjene kolesarske povezave oz. na glavnih navezavah nanjo. V občini Kobarid bodo zgradili del manjkajoče kolesarske poti od Starega Sela do mejnega prehoda Robič. V Furlaniji-Julijski krajini bodo uredili odsek na Soški kolesarski poti (FVG5) Gorica-Punta Sdobba, ki se navezuje na čezmejno kolesarsko os Gorica-Nova Gorica. V Vzhodnem Venetu pa bodo obnovili kolesarski most pri Maranghettu, ki je del kolesarske poti GiraLemene. Vzpostavljene bodo še štiri intermodalne storitve: prevoz koles z vlakom na Bohinjski železniški progi, avtobusni liniji za prevoz koles na relacijah Posočje-Čedad in Koper-Kras ter ladijska linija za prevoz koles med štirimi mesti Slovenske Istre. Intermodalne storitve bodo kolesarjem olajšale potovanje po čezmejnem območju.

Tretji sklop aktivnosti se osredotoča na vzpostavitev trajnega čezmejnega delovnega omizja na institucionalni ravni, ki bo vodilo dialog o trajnostnem turizmu in trajnostni mobilnosti, po možnosti v okviru skupnega odbora Dežele Furlanije-Julijske krajine in Republike Slovenije. V tem kontekstu se bo pripravilo tudi posebna priporočila za politike makroregionalnih strategij, ki bodo podpirala razvoj trajnostnega turizma in mobilnosti na makroregionalni ravni.

 

Načrtovane aktivnosti v obalno-kraški regiji:

 • Ponovna uvedba ladijske linije za prevoz potnikov in koles, ki bo poleti 2023 in 2024 vozila na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran.
 • Ponovna uvedba avtobusne linije za prevoz koles poleti 2023 in 2024, vozila bo na relaciji Koper-Kras.
 • Opredelitev deležnikov s področij turizma in mobilnosti, ki bodo povabljeni k sodelovanju v čezmejnem delovnem omizju.
 • Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med regijskimi turističnimi informacijskimi centri in združenji s subjekti iz sosednjih regij zaradi izmenjave informacij.
 • Promocija regije na različnih lokalnih in mednarodnih dogodkih.

 

Kontaktni osebi:

Larisa Kunst, Heidi Olenik

Tel.: (05) 663 75 80, (05) 663 75 86

E-mail: larisa.kunst@rrc-kp.si; heidi.olenik@rrc-kp.si

 

Uradna spletna stran projekta: ADRIONCYCLETOUR | Italia Slovenia (ita-slo.eu)

Instagram: Project ITA-SLO ADRIONCYCLETOUR (@projectadrioncycletour) • Instagram photos and videos

Aktualni projekti