Search
Close this search box.

2. javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo

logo_PVSP2013_mala     ESS_SLO_logo   

Regionalni razvojni center Koper (RRC) z dnem 13.05.2013 objavlja 2. javni poziv za vključitev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalnem razvojnem centru Koper redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili 01.07.2013, nato pa jim bo sledila še ena skupina. V operacijo bosta vključeni dve skupini po deset oseb.


Javna predstavitev:

  • Petek, 17. 05. 2013 ob 10. uri v Sežani (PIC Inkubator Sežana, konferenčna dvorana, Kraška ul. 2) in
  • Ponedeljek, 20. 05. 2013 ob 10. uri v Kopru (Zavod za zaposlovanje, Kmečka ul. 2). 


Rok za prijavo: 03.06.2013

Informacije in razpisna dokumentacija: www.rrc-kp.si; Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, tel. 05 66 37 590, tina.matekovic@rrc-kp.si


Obrazci:

2._Javni_poziv_PVSP_2013_Obalno – Kraška_regija.pdf

Obrazec_1_Prijava.doc

Obrazec_2_Vprasalnik.doc

Obrazec_3_Izjava_prijavitelja.doc

Obrazec_4_Vzorec_pogodbe_o_zaposlitvi_2_poziv.doc


Več o operaciji Podjetno v svet podjetništva 2013 (PVSP):


Konec lanskega leta je Regionalni razvojni center Koper objavil prvi javni poziv za vključitev v operacijo. Med 35 prijavljenimi kandidati je bilo izbranih deset mladih, ki so komisijo prepričali s svojimi poslovnimi idejami in podjetniškimi lastnostmi. Prva skupina je v program vključena od februarja do junija.


1. Skupina udeležencev

Njihove dejavnosti se zelo razlikujejo in so večinoma storitvene:
– avtomatizacija stanovanjskih objektov
– izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje
– izdelovanje unikatnih usnjenih izdelkov
– nova turistična ponudba v zaledju in mestih Slovenske Istre
– proizvodnja in trženje ekoloških živil
– jezikovna šola in prevajanje
– šola jadranja in jadralni izleti
– izdelava zvočnikov iz kamna
– okoljsko in razvojno projektiranje
– svetovanje in izobraževanje

Udeleženci so program pričeli s preveritvijo svoje poslovne ideje po Kanvas metodi. Sledile so različne podjetniške vsebine (priprava poslovnega načrta, postopki ustanavljanja podjetij, mednarodno poslovanje, VEM točka, motivacijske delavnice, prodaja, trženje itd), do konca junija pa bo teh delavnic še veliko (računovodstvo in davki, finančno poslovanje, delovna razmerja, gospodarsko pravo, viri financiranja, socialno podjetništvo, informacijske rešitve za mala podjetja, komuniciranje in javno nastopanje, poslovni bonton itd.). Predavatelji posebno pozornost namenjajo praktičnosti vsebin. Skupino so svojimi obiski navdušili tudi podjetniki, ki so z mladimi delil svoje izkušnje in uporabna znanja.

Udeležencem pri njihovem delu pomagajo različni mentorji, med katerimi so predsednik nadzornega sveta Banke Koper g. Vojko Čok, inovator-podjetnik g. Boris Pfeifer ter zaposleni na Regionalnem razvojnem centru Koper.

Bodoči podjetniki iz cele Slovenije vključeni v operacijo so ustanovili Klub udeležencev PVSP z namenom povezovanja, medsebojnega poslovnega sodelovanja, druženja, skupnega nastopanja itd. članov kluba.


Več o skupini lahko najdete na njihovi FACEBOOK strani 

“Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.”Aktualni projekti