Search
Close this search box.

2. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI

logotipi poni

 

2. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (2. skupina) – ODPRT

Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani objavlja 2. javni razpis za vključitev kandidatov v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (2. skupina).

Rok za prijavo: 15. 6. 2021

 

Predstavitev razpisa bo potekala v petek, 21. 5. 2021 predvidoma ob 9.00 preko spletne aplikacije Zoom.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

 

 

Video predstavitev na YOUTUBE.

Do 2023 bo objavljenih 6 razpisov PONI Obalno-kraška. Objavljeni so vsake 4 mesece.

 


Dodatne informacije o razpisu:

Postopek prijave:

1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Obalno-kraška.

2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazec izpolnjujte v elektronski obliki.

3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Obalno-kraška (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).

4. korak: natisnite izpolnjen prijavni obrazec in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi, izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa. Na kuverto zalepite  obrazec Ovojnica z izpolnjenim pošiljateljem.

Pogoji za vključitev:

–        poslovna ideja

–        stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin obalno-kraške regije

–        pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni

–        prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna

–        kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v Obalno-kraški ali katerikoli drugi regiji

–        izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRC Koper

–        kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države

–        kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v obalno-kraški regiji. 

Oddana vloga vključuje:

–        prijavni obrazec (priloga 1)

–        življenjepis

–        fotokopijo dokazila o izobrazbi

–        izpis obdobij zavarovanj iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZU), to potrdilo se uporablja na namene kontrole, da kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli projekt PVSP

–        fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno

–        ovojnica (priloga 3)

 

Oddaja prijave:

–        osebno na sedežu RRC Koper

–        priporočeno po pošti.

Potek dela:

V posamezno skupino je na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

–        4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na Regionalnem razvojnem centru Koper,

–        kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,

–        individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,

–        stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,

–        podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,

–        mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,

–        delo s somišljeniki po principu co-workinga,

–        vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo bo potekalo v prostorih Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja, 6000 Koper, praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. V času pandemije COVID19 bo lahko delo potekalo tudi na domu.

Več o projektu PONI.

Dodatne informacije: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590

Aktualni projekti