Search
Close this search box.

ACCESS

Actively Coaching and promoting Cooperation in the light of Enlargement for Small and Sole proprietor businesses

access  rrc

Regionalni razvojni center (RRC) sodeluje kot partner pri projektu Actively Coaching and promoting Cooperation in the light of Enlargement for Small and Sole proprietor businesses. Prijavitelj projekta je nemška obrtna zveza (ustanova »Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Berlin«), sodeluje pa še 11 partnerjev iz Nemčije, Italije, Poljske in Madžarske.

Namen projekta je, povečati konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP) s sedežem v regijah na meji med Nemčijo in Poljsko ter Italijo in Slovenijo. Ciljni MSP-ji so majhna, mikro in družinska podjetja, ki delujejo v panogah, na katere ima širitev EU zelo neugoden vpliv: v gradbenih in ekoloških panogah v Mecklenburgu-Vorpommernu in Brandenburgu (Nemčija) ter gradbeni in lesni industriji v Furlaniji Julijski krajini (Italija). Omenjeni segment MSP-jev se bo v ostri evropski konkurenci poskusilo usmeriti tako, da bodo prebrodili začetne težave, nastale zaradi bojazni in nerazumevanja novega trga. Nato pa si bodo lahko zagotovili uspešen obstoj ali rast z možnostmi, ki jih evropska širitev nudi. Projekt bo osredotočen na vzpostavljanje stikov in skupno načrtovanje poslovnih strategij med MSP-ji in ponudniki podpornih storitev na obeh straneh meje. Aktivnosti v projektu so naravnane tako, da bodo olajšale navezovanje stikov med potencialnimi poslovnimi partnerji.

RRC Koper bo sodeloval v skoraj vseh fazah projekta in sicer pri celotnem izvajanju projekta, na vseh mednarodnih srečanjih, pri izmenjavi informacij o poteku aktivnosti z vodilnim partnerjem in ostalimi, pri pisanju poročil, koordinaciji aktivnosti v lokalnem okolju ter obveščanju o projektu na lokalnem oz. nacionalnem nivoju.

Spletna stran projekta: www.informest.it/progetti/access

Aktualni projekti