Search
Close this search box.

ADRI-NET EMAS

Podpora in sodelovanje v okoljskem in družbenem upravljanju ozemlja v svojem širjenju (Sostenibilita e participazione alla gestione ambientale e sociale del territorio nell allargamento)

emas  rrc

RRA Južna Primorska je eden od partnerjev v projektu, ki je bil novembra 2003 oddan na na evropski razpis za čezmejne iniciative med državami članicami in kandidatkami. Namen projekta je okrepitev struktur lokalne administracije za oblikovanje in izvajanje trajnostnih čezmejnih mrež s področja okolja in prostora ter izboljšanje medsebojnega sodelovanja. Projekt predvideva organizacijo konferenc in seminarjev, izdelavo aplikativnih modelov za upravljanje trajnostnega razvoja na čezmejnem območju in vključitev različnih akterjev, definiranje »best-practices« pri izvajanju poglavitnih aktivnosti s področja okolja in prostora v povezavi z različnimi vključenimi teritoriji, izobraževalni programi za uslužbence in funkcionarje ter za nove delovne profile.

Mednarodna konferenca EMAS – Učinkovito orodje okoljskega upravljanja

25. oktobra 2005 je v Kopru (Območna obrtna zbornica Koper, Staničev trg 1) potekala Mednarodna konferenca EMAS – Učinkovito orodje okoljskega upravljanja in sicer v okviru PHARE projekta Adri net EMAS, ki ga skupno izvajajo občine obmejnih regij v Italiji ter regionalni razvojni agenciji Južna in Severna Primorska.

Aktualni projekti