Search
Close this search box.

Adria footouring

logo adria footouring RGB                           IPA mgrt2

 

ADRIAtic FOOd and TOURism: INnovatinG smes – Adria footouring

Projekt Adria Footouring vključuje 11 partnerjev iz Italije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Slovenije. Vodilni partner je Pescara.
Vse udeležene regije vzhodnega Jadrana imajo v svojih strateških dokumentih napisano, da sta področja hrane in turizma zelo pomembna za regionalno rast, vendar pa turizem ostaja dejavnost, ki ni sistematično organizirana v smislu zagotavljanja virov, izmenjavi informacij. Sektor hrane pa je možno še vedno močno izboljšati predvsem z uvajanjem standardov kakovosti.
Hrana in turizem sta pogosto najpomembnejša artikla pri promocij teritorija, redko pa sta omenjena pri temah o razvoju in spodbujanju inovativnih podjetij, saj se večinoma obravnavajo kot tradicionalna sektorja z nizkim potencialom za inovacije.
Toda tehnološke in organizacijske inovacije, ki jih omogočajo nove tehnologije, kot IKT, so temeljnega pomena za ustvarjanje organizacijske in konkurenčne izboljšave. Temu sledijo tudi višja financiranja in tržni delež tradicionalnih sektorjev, ki dejansko pomenijo velik vzvod za gospodarsko rast v regiji.

Cilji projekta

• krepitvi inovacijske zmogljivosti z izboljšanjem inovacijskega okolja v tradicionalnih sektorjih, kot so turizem in hrana,;
• izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti podpornih poslovnih organizacij, ki sodelujejo pri inovacijskih storitev;
• povečanje inovacijskega potenciala tradicionalnih gospodarskih sektorjev s pomočjo modernih tehnologij kot je IKT;
• Hitrejšo integracij projektnih območij želimo doseči tako, da bo zainteresiranim omogočena pridružitev mreži organizacij, ki so že vključene v razne teritorialne sisteme za promocijo inovacij..Aktivnosti projekta

• opredelitev inovacijskih potreb MSP in ponudnikov poslovnih podpornih storitev ter izbor dobrih prakse zlasti v zvezi s finančno podporo inovacijam;
• spodbujanje koncepta in sistematičnih praks trajnostnih inovacij z izvajanjem študijskih obiskov inovativnih MSPjev in podpornih organizacij iz dežel Emilia Romagna in Veneta, to pa zato, da bi spodbudili podjetništvo po inovativnih poteh, zahvaljujoč globljemu vpogledu v organizacijske in tehnične vidike inovacijskih procesov;
• povečanje širjenja kulture inovativnosti med skupnostmi preko posebnih dogodkov osredotočenih na spodbujanju tako znanosti kot inovacij;
• organizacija transnacionalnih in regionalnih konferenc za izboljšanje čezmejne izmenjave in sodelovanja ključnih regionalnih deležnikov ter izgradnja mreže mreže priložnosti med regionalnimi / lokalnimi akterji;
• izgradnja pilotnega inovativen koncept storitev v podporo inovacijam, s pomočjo virtualnega inkubatorja, ki bo sestavljen iz širokega nabora informativnih in izobraževalnih orodij, ki bodo omogočala stike med podjetniki in investitorji.

 

Več informacij lahko dobite na spletni strani: www.adriafootouring.eu

pdfBrosura_web.pdf

 

 

 

Aktualni projekti