Search
Close this search box.

ADRIAFOOTOURING – pričetek projekta

13. decembra je na uvodnem sestanku med partnerji v Pescari uradno pričel projekt Adria footouring, ADRIAtic FOOd and TOURism: INnovatinG smes.

Projekt Adria Footouring vključuje 11 partnerjev iz Italije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Slovenije. Vodilni partner je Pescara.

Regionalni razvojni center Koper je koordinator tretjega delovnega sklopa, Ocena inovacijskih potreb. Cilj tega sklopa je ugotavljanje vrzeli manj izkušenimi regijami na področju novih/inovativnih podpornih sistemov in storitev za MSPja.

Projekt delno financira EU Instrument za predpristopno pomoč.

IPA mgrt

Aktualni projekti