Search
Close this search box.

ADRIATinn

IPAAdriatic logo

ADRIATinn

Jadranska Mreža za Spodbujanje Razvoja Raziskovanja in Inovacij preko Oblikovanja novih Politik Trajnostne Konkurenčnosti in Tehnoloških Zmogljivosti za mala in srednja podjetja.

Partnerstvo:

 • Ionian University
 • Chamber of Corfu
 • Občina Krf
 • Newyorška Univerza v Tirani
 • Euro Partners Development, Tirana
 • Elektrotehnički fakulter Podgorica, Univerzitet Črne Gore
 • Privredna Komora Črne Gore
 • Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca, Podgorica
 • Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Sarajevu
 • Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Trebinje
 • Univerzitet u Kragujevcu
 • Regionalna privredna komora Kragujevac
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Sumadije i Pomoarvlja
 • Politecnico di Bari
 • Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
 • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko
 • Sveučiliste u Rijeci – Tehnički fakultet
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Primorsko-goranska Županija

Vodilni partner: Jonska Univerza

Opis projekta: Cilj projekta ADRIATinn je povečati konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP) na območju Jadrana (oz. jim pomagati, da ohranijo tržni delež, ki ga imajo trenutno) ter njihovo sposobnost odpiranja navzven (razširiti njihovo območje delovanja in jih pomagati pri prodoru na nove trge), preko čezmejnega sistema, ki bo spodbujal IKT, inovacije, specializacijo. Inovativnost in mreženje sta ključni za trajnostni razvoj MSP-jev, ki tako vodijo do izboljšanja EU gospodarstva.  katerih se gospodarstvo EU izboljšuje. Partnerstvo projekta je tako utemeljen: gospodarske zbornice so organizacije, ki lobirajo za MSP-je in jim omogočajo pridobiti mentorstva in mreženje; ugledne inštitucije za raziskovanje in razvoj omogojajo MSP-jem, da se nanje obračajo po pomoč in in jih podpirajo pri ustvarjanju inovativnih produktov in storitev; regionalne agencije oblikujejo razvojne politike in strategije za podporo sektorskih inovacij in mreženja.

Kontaktna oseba: Dott. Mag. Heidi Olenik, RRC Koper

Aktualni projekti