Aktivnosti v okviru priprave RPP

MOP DIIP priprava RPP december 2022

Sestanki med MNVP in pripravljavci RPP:

12. 1. 2023: 1.sestanek_januar2023_zabeležka

14. 2. 2023: 2.sestanek_februar2023_zabeležka

12. 4. 2023: 3.sestanek_april2023_zabeležka

Sestanki strokovne skupine za pripravo RPP:

1. sestanek: 2023-03-23_zabeležka sestanka

2. sestanek: 2023-10-27_zabeležka sestanka

Delavnice:

31. 8. 2023: obvezneSPzaRPP_delavnica_ZABELEŽKA

 

Aktualni projekti