Search
Close this search box.

BON COURAGE

bon-courage  rrc

Regionalni razvojni center Koper (RRC) sodeluje kot partner pri projektu BON COURAGE. Prijavitelj projekta je nemška obrtna zveza (Zentralverband des Deutschen Handwerks – ZDH, Berlin), sodeluje pa še 21 partnerjev iz 13 držav: Avstrije, Belgije, Češke, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Litve, Luksemburga, Poljske, Slovaške, Španije in Švedske.

Projekt se je pričel z junijem in bo trajal do konca maja 2006. Njegov osnovni namen je, pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP) pri njihovem umeščanju v razširjeno evropsko tržišče. To se želi doseči predvsem s spodbujanjem podjetniških podpornih organizacij k povezovanju, snovanju skupnih strategij in izmenjavi izkušenj, ki jih je vsak partner pridobil v svoji državi. Osnovne informacije o razširitvenem procesu je mogoče črpati iz več virov, pridobljene pa so bile z raznimi državnimi in lokalnimi projekti. Zdaj pa je potrebno opogumiti MSP-je pri iskanju priložnosti na večjem trgu in to se želi doseči s spodbujanjem medsebojnega informiranja – začeti proces komunikacije med podjetniki in podpornimi organizacijami.

MSP dojemajo sprememmbe, ki so nastale s širitvijo EU, v različni državah ali tudi regijah drugače, skupen je le strah pred novim, pa naj bo to cenejša delovna sila ali daljša tradicija. Spremembo v dojemanju razširjene EU se želi doseči s podajanjem pozitivnih izkušenj s poslovanjem na skupnem trgu in z izmenjavo znanj 14 držav, ki bodo pridobljeno pri projektu.

RRC Koper bo sodeloval v skoraj vseh fazah projekta in sicer pri njegovi izvedbi, na vseh mednarodnih srečanjih, pri izmenjavi informacij o poteku aktivnosti z vodilnim partnerjem in ostalimi, pri pisanju poročil, koordinaciji aktivnosti v lokalnem okolju ter obveščanju o projektu na lokalnem oz. nacionalnem nivoju.

povezava

Aktualni projekti