Search
Close this search box.

Certificirani ocenjevalci kolesarskih poti EuroVelo

Preko projekta ReMOBIL smo uspešno zaključili usposabljanje ocenjevalcev evropskega omrežja kolesarskih poti EuroVelo. Udeleženci usposabljanja, ki je potekalo v Kranju, so se s teoretičnim in praktičnim delom na terenu naučili celovito oceniti kakovost kolesarskih poti po merilih evropskega certifikacijskega standarda (ECS), kar vključuje zbiranje podatkov o infrastrukturi, storitvah in komunikacijah s pomočjo namenske aplikacije.

Ti podatki pomagajo deležnikom razumeti razvojne potrebe, omogočajo načrtovati nadaljnje naložbe v kolesarsko infrastrukturo, kolesarkam in kolesarjem pa so vir mnogih koristnih namigov pri naših kolesarskih podvigih.

Usposabljanje sta izvedli predstavnici Evropske kolesarske zveze European Cyclists’ Federation, udeležili pa smo se ga predstavniki šestih regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji, to smo:

– Regionalni razvojni center Koper

– Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj

– RRA Koroška d.o.o. – Regionalna razvojna agencija za Koroško

– RRA Podravje – Maribor

– Posoški razvojni center

– Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – ter nekateri zunanji sodelavci.

Naziv uradnega ocenjevalca kolesarskih poti po kriterijih ECF je pridobilo 13 udeležencev, kar jim bo omogočalo kakovostne in enotne preglede kolesarskih povezav v Sloveniji, pripravo priporočil za nadgradnjo poti ter izboljšanje kolesarske izkušnje za vse nas.

Usposabljanje je potekalo v sklopu projekta ReMOBIL, ki je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Aktualni projekti