Search
Close this search box.

CHESTNUT

CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE NA NIVOJU FUNKCIONALNIH URBANIH OBMOČIJ

CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport

 

V mesecu decembru 2016 se je v okviru programa za Podonavje (programa Interreg Danube Transnational Programme) pričel izvajati projekt CHESTNUT – »CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport).  Vodilni partner projekta je Mestna občina Velenje. Projekt se je zaključil maja 2019. Konzorcij so sestavljali partnerji iz osmih različnih držav (Slovenija, Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina). Projekt CHESTNUT je imel proračun 2.004.272,18, v višini 85% je bil sofinanciran iz programa za Podonavje. Ostanek so prispevali partnerji sami.

Projekt prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine. Načrtovanje in izvajanje skupnih trajnostnih prometnih rešitev, ki presegajo meje mest in občin, zahteva veliko sodelovanja med ključnimi akterji v prometu in širšo javnostjo, prispeva pa k učinkovitejšemu obvladovanju prometnih tokov s krepitvijo vloge trajnostnih oblik mobilnosti, predvsem pešačenja, kolesarjenja in javnega potniškega transporta. V žarišču pozornosti je človek, urbana kakovost, kakovost okolja, krajine in  s tem kakovost življenja.

RRC Koper je v okviru pilotnega projekta vodil pripravo Multimodalne sheme trajnostne mobilnosti v obalnem pasu, ki je usmerjena v pripravo prostorske sheme in nabora ukrepov za razbremenitev obale (obalnih naselij) prometa z osebnimi avtomobili. Gradivo je pripravilo podjetje PNZ d.o.o. (mag. David Trošt s sodelavci).

Dodana vrednost gradiva je, da prostorsko integrira omrežja različnih prometnih sredstev na območju celotne obale (občine Ankaran, Koper, Izola in Piran): območij mirujočega prometa, avtobusnih linij JPP in postajališč, ureditev infrastrukture za kolesarjenje in pešačenje, pomorskega prometa ter opredeljuje multimodalne točke na stičiščih različnih sistemov. Mnogi ukrepi so bili že identificirani v sprejetih Celostnih prometnih strategijah Kopra, Izole in Pirana: dodana vrednost pričujočega gradiva je, da te ukrepe usklajuje na regionalni ravni in s tem krepi sinergijske učinke med njimi.

Gradivo je strokovna osnova za poglobljeno diskusijo s predstavniki občin, izvajalcev JPP, Uprave za pomorstvo in drugimi akterji, ki so pristojni za posamezne prometne sisteme. Prečiščena verzija bo služila kot strokovna podlaga za pripravo občinskih prostorskih načrtov, za pripravo Regionalnega razvojnega programa regije Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021-2027, kot tudi za pripravo projektov za izvedbo (v okviru tehnične pomoči evropskega programa ELENA, ki sofinancira pripravo dokumentacije za investicijske projekte s področij trajnostne mobilnosti in javnega potniškega prometa).

 

Več informacij:

Slavko.Mezek@rrc-kp.si, Mitja.Petek@rrc-kp.si;

 

Uradna spletna stran:

www.interreg-danube.eu/CHESTNUT

 

Gradivo:

pdfMultimodalna shema trajnostne mobilnosti v obalnem pasu – Končno poročilo.pdf

pdfMultimodalne sheme trajnostne mobilnosti v obalnem pasu – Povzetek.pdf

 

 

Partnerji projekta

Vienna University of Technology, Institute of Transportation, Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering Avstrija
Občina Weiz – Oddelek za mobilnost in energijo Avstrija
Občinski okraj Praga 9 Češka
Mestna občina Budimpešta, okrožje 14, Zuglo Madžarska
Mestna občina Dubrovnik – Razvojna agencija DURA Hrvaška
Razvojna agencija Zadar – Oddelek za EU projekte Hrvaška
Panonsko združenje poslovnih omrežij Madžarska
Občina Odorheiu Secuiesc Romunija
Center za regionalni razvoj Romunija
Občina Dimitrovgrad Bolgarija
LIR Evolution Bosna in Herzegovina
Županijska uprava Vas Madžarska
Združenje občin in mest Slovenije Slovenija
Občina Velenje Slovenija
Regionalni razvojni center Koper Slovenija

Aktualni projekti