Search
Close this search box.

Člani odbora za družbeni razvoj

institucija
predstavnik                                 
Mestna občina Koper Timotej Pirjevec – vodja odbora
Regionalni razvojni center Koper Irena Cergol
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper Vladimir Popovič
Univerza na Primorskem dr. Mara Cotič
Ljudska univerza Koper Kristina Udovič Kocjančič
Center za socialno delo Južna Primorska, enota Koper Tatjana Frančeškin
Primorsko svetovalno središče Koper Aleksandar Spremo
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Andrea Bartole
Občina Piran Matej Knep
Občina Izola Kristina Zelić Laurica
Občina Ankaran Katja Pišot Maljevac
Občina Divača Romana Derenčin
Občina Hrpelje-Kozina Ester Renko
Občina Komen Soraja Balantič
Občina Sežana Tanja Ravbar
ZDRAVJE
Znanstveno-raziskovalno središče Koper dr. Rado Pišot
Nacionalni inštitut za javno zdravje dr. Boris Kopilović
Fakulteta za vede o zdravju dr. Zala Jenko Pražnikar
Bolnišnica Sežana mag. Silvana Šonc
Splošna bolnišnica Izola dr. Katja Štrancar Fatur
Dnevni center Šent Koper Tina Nanut
Socialnovarstveni zavod Dutovlje Slavka Sedmak
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Dorotea Kralj
KULTURA
Center mladih Koper Mojca Vojska
Kosovelov dom Sežana Katja Jordan
Gledališče Koper Katja Pegan
PiNA Mirna Buić

Aktualni projekti