Search
Close this search box.

Člani odbora za gospodarstvo in turizem

institucija predstavnik
Primorska gospodarska zbornica Robert Rakar- vodja odbora
Regionalni razvojni center Koper mag. Tina Matekovič

Tina Primožič

Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o. Alberto Manzin
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. Aleš Vodičar
Znanstveno-raziskovalno središče Koper dr. Rado Pišot

Matej Miloševič

Univerza na Primorskem dr. Gordana Ivankovič
Središče Rotunda dr. Bojan Mevlja
Inkubator d.o.o. Sežana Dorijan Maršič

Tomaž Vadjunec

Območna obrtno podjetniška zbornica Koper Sergej Pinter
Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana Klementina Križman

Damijan Čeh

Luka Koper d.d. Bojan Babič

Borut Čok

Občina Piran Ljubo Bertok
Občina Izola Olga Kaliada
Javni sklad za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola mag. Iztok Škerlič
Mestna občina Koper Sabina Mozetič
Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper
Občina Divača mag. Nataša Macarol
Občina Hrpelje-Kozina Robert Kastelic

Vasja Valenčič

Občina Sežana Katja Fedrigo
Občina Komen
Občina Ankaran Elvis Vižintin
Združenje trgovcev Zavod Koper otok David Tomovski
Turistično združenje Portorož g.i.z. mag. Patricija Gržinič
Botanični vrt Sežana Marjetka Kljun Terčon

Aktualni projekti