Search
Close this search box.

Člani odbora za podeželje, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in naravo

institucija                                                                  predstavnik                                                                                    
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o., Lokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov Aleš Vodičar – vodja odbora
Regionalni razvojni center Koper dott. mag. Heidi Olenik
Univerza na Primorskem dr. Andreja Kutnar
Središče Rotunda dr. Bojan Mevlja
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, območna enota Koper Srečko Horvat
Zavod RS za varstvo narave mag. Barbara Vidmar
Zavod za gozdove Slovenije Boštjan Košiček
Park Škocjanske jame Stojan Ščuka
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Etbin Tavčar
Občina Piran Vedran Cvetković
Občina Izola Igor Skok
Mestna občina Koper Alenka Plahuta
Občina Divača mag. Nataša Macarol
Občina Hrpelje-Kozina Robert Kastelic
Občina Sežana Katja Fedrigo
Občina Komen Boštjan Frančeškin
Občina Ankaran mag. Andrej Stijepić Sambole

Aktualni projekti