Search
Close this search box.

Člani odbora za prostor, okolje in infrastrukturo

institucija predstavnik
Občina Izola Klemen Flego
Regionalni razvojni center Koper Mojca Fabbro
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. Aleš Vodičar
Univerza na Primorskem dr. Elena Varljen Bužan
Primorska gospodarska zbornica
Zavod RS za varstvo narave mag. Barbara Vidmar
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana mag. Vlasta Kukanja
Marjetica Koper Goran Štrancar
GOLEA Rajko Leban
Aerodrom Portorož Bernard Majhenič
Rižanski vodovod Koper Korado Pucer
Občina Piran Vesna Zorko
Mestna občina Koper Matjaž Marsič
Občina Divača mag. Alenka Kovačič
Občina Hrpelje-Kozina Alenka Pečar
Občina Sežana Milan Potparič
Občina Komen Boštjan Frančeškin
Občina Ankaran Patricija Fabijančič Močibob

Aktualni projekti