Člani odbora za prostor, okolje in infrastrukturo

institucija predstavnik
Občina Izola mag. Marko Starman – vodja odbora
Regionalni razvojni center Koper Slavko Mezek
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. Aleš Vodičar
Univerza na Primorskem dr. Elena Varljen Bužan
Primorska gospodarska zbornica Tina Lenardič
Zavod RS za varstvo narave mag. Barbara Vidmar
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana mag. Vlasta Kukanja
Marjetica Koper Goran Štrancar
GOLEA Rajko Leban
Letališče Sečovlje Robert Krajnc
Rižanski vodovod Koper Korado Pucer
Občina Piran Vesna Zorko
Mestna občina Koper Matjaž Marsič
Občina Divača mag. Alenka Kovačič
Občina Hrpelje-Kozina Alenka Pečar
Občina Sežana Majda Valentinčič
Občina Komen Boštjan Frančeškin
Občina Ankaran Rok Velišček

Občine / regija

Aktualni projekti