Search
Close this search box.

človeški viri

 

1. delavnica delovne skupine človeški viri

Koper, 6. 2. 2013

 

Prva delavnica je bila namenjena pregledu izvedenih aktivnosti iz RRP 2007-2013, pripravi SWOT analize in seznanitvi s projektnimi predlogi za prihodnje programsko obdobje.

Obrazec_projektni_predlog_20.2.2013.doc

 

Priloga_1_-_SWOT_V_-_RRP_JP_2007-2013.pdf

Priloga_2_-_Tematski_cilji_in_ukrepi_V.pdf

 

Larisa_Kunst_EUSRS_6.2.2013.ppt

analiza_RRP_V_Larisa_Kunst_6.2.2013.ppt

 

1._delavnica_CV_zapisnik_6.2.2013.pdf

1._delavnica_CV_zapiski_s_table_6.2.2013.pdf

 

Kontaktna oseba:

Nataša Matevljič, tel.: 05 7310 948 , e-mail: razvojni.center@divaca.info

 

Aktualni projekti