Search
Close this search box.

COLUMBUS 2 – Erasmus za mlade podjetnike

Projekt COLUMBUS 2, Erasmus za mlade podjetnike – nudi priložnost, da novi podjetniki delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU.

erasmus-mladirrc

Regionalni razvojni center Koper je z novim letom začel izvajati projekt COLUMBUS 2, v katerem nudi mladim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v drugi državi EU in omogoča izmenjavo izkušenj med mladimi in izkušenimi podjetniki.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU za dobo 1 do 6 mesecev. Prispeva k izboljšanju njihovega znanja in izkušenj ter pospešuje čezmejni prenos znanja in izkušenj med podjetniki.

V projekt COLUMBUS 2 je vključenih 6 partnerjev iz 4 držav. Nosilec projekta je Agencija za razvoj regije Murcie iz Španije. Kot projektni partnerji pa sodelujejo:
Iz Španije CEEIM (poslovni inkubator) in FUERM (Univerzitetna fundacija Murcia), iz Italije SVIL (Agencija za razvoj regije Ligurija), UEL (Londonski poslovni inkubator) in MISET (Razvojna agencija Vzhodne Finske).

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?
Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.

Kdo lahko sodeluje?
Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki. Mladi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja v EU.

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike?
Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom nudi priložnost, da največ 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU.
Nov podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:
• glavni dejavniki uspeha,
• učinkovito načrtovanje,
• finančno in operativno upravljanje,
• razvoj inovativnih izdelkov in storitev,
• uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:
• evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,
• evropski standardizaciji,
• evropski pomoči MSP.

Projekt COLUMBUS 2 je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi.


Program Erasmus za mlade podjetnike so-financira Evropska Komisija in deluje v okviru držav EU s pomočjo več kot 100 lokalnih, regionalnih ter nacionalnih posredniških organizacij pristojnih za podporo podjetnikom (npr. Zbornice, tehnološki parki, start-up centri in druge podjetniške podporne organizacije). Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.

Kje se lahko prijavim?
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki se lahko registrirate prek spletne strani:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria
Ulica 15. maja 19
6000 Koper, Slovenija
tel: +386 5 66 37 590
faks: +386 5 66 37 581

elektronska pošta: tina.primozic@rrc-kp.si

 https://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/erasmus-columbus.html

https://www.rrc-kp.si/sl/novice/576-predstavitev-programa-erasmus-za-mlade-podjetnike.html

 

Aktualni projekti