Search
Close this search box.

Delavnica SMART COMMUTING in posvetovanje v okviru priprave RRP – regionalnega razvojnega programa

 

V sredo, 25.11.2020 ob 10.00 uri bo organizirana zoom delavnica.

 

V prvem delu delavnice bomo predstavili rezultate projekta Smart Commuting in brošuro projekta.

V drugem delu delavnice pa bomo nadaljevali razpravo o pripravi Regionalnega razvojnega programa regije 2021-2027 – ukrepa »trajnostna mobilnost« kot eno izmed njegovih prioritet, (tudi) izhajajoč iz rezultatov projekta.

Dnevni red:

10.00                   Uvodni pozdrav, predstavitev poteka dela

10.05 – 10.30     1.del: Predstavitev projekta Smart Commuting (skupnih aktivnosti, aktivnosti RRC)

10.30 –  10.50     Predstavitev pilotnih aktivnosti: 

10.50 – 11.15     Diskusija

11.15 – 11.30     Odmor

11.30 – 11.50     2.del: Predstavitev vsebine področja Trajnostna mobilnost v RRP

11.50 –  12.45     Razprava

12.45 – 13.00     Zaključki

 

Na dogodek se prijavite s klikom na:

https://us02web.zoom.us/j/87891626877?pwd=SUo2SnF1VlZmaGZURjBKVlc1b29OZz09 

Meeting ID: 878 9162 6877

Passcode: 413834

 

Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) je partner v projektu SMART COMMUTING, ki se zaključuje v tem mesecu (program Interreg Srednja Evropa). Glavni cilj projekta je poiskati bolj trajnostne rešitve mobilnosti,  predvsem glede prihodov na delo/v šolo, kar bo prispevalo ne le k izboljšanju kakovosti življenja, temveč tudi k zmanjševanju obremenitev okolja in prostora. SMART COMMUTING obravnava območje t. i. funkcijske regije, ki tu obsega območja občin, ki so izvor/cilj  dnevnih migrantov (predvsem proti Kopru kot največjemu zaposlitvenemu središču v regiji). V okviru projekta smo pripravili predlog ukrepov in pilotni projekt – Vzpostavitev sistema izposoje koles na ravni funkcionalne urbane regije.

V drugem delu delavnice bomo obravnavali področje mobilnosti v okviru priprave novega Regionalnega razvojnega programa 2021-2027.  Trajnostna mobilnost (usklajena na ravni funkcionalnega urbanega območja FUO) bo eden prioritetnih ukrepov. Za ta namen naj bi bilo v naslednjem programskem obdobju na razpolago precej denarja. Pripravljajo se tudi mehanizmi, ki naj bi olajšali izvedbo ambicioznejših projektov v tem okviru. Predstavljen bo vsebinski okvir področja.

 

Izvedene pilotne aktivnosti na ravni projekta

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Transnational-Publication-Smart-Commuting.pdf

 

Celostna prometna strategija za funkcionalno urbano območje občin Ankaran, Koper, Izola, Piran In Hrpelje-Kozina

pdfSUMP_Smart_Commuting.pdf

 

Vzpostavitev enotnega sistema izposoje koles na ravni FUO/Razvojne Regije, Pilotni Projekt

pdfIzposoja koles_Pilot.pdf

 

Diskusija o prometni problematiki, Oktober 2019

docxZapisnik_2.10.2019_Koper.docx

 

Aktualni projekti