Search
Close this search box.

Delavnice in Konference (RRP 2007 – 2013)

DELAVNICE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA JUŽNO PRIMORSKO 2007-2013

Osem južnoprimorskih občin Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran in Sežana je pripravilo regionalni razvojni program za novo programsko obdobje 2007-2013. V njem so opredeljeni prednostni razvojni projekti, ki jih bodo občine izvajale do leta 2013. Dokument so pripravljali štirje odbori – za gospodarstvo, za človeške vire, za infrastrukturo, okolje in prostor in za razvoj podeželja.

Priprava regionalnega razvojnega programa je potekala v dveh delih. Obsegala je pripravo strateškega, teoretičnega dela, in programskega dela, v katerem so natančno opredeljeni prednostni regijski projekti.

Pretekle delavnice:

predstavitev osnutka strateškega dela, 11. 5. 2006, Hrpelje – gradivo

podeželje, 7. 4. 2006, Sežana – gradivo

gospodarstvo, 7. 4. 2006, Sežana – gradivo

okolje, 6. 4. 2006, Koper – gradivo

človeški viri, 6. 4. 2006, Koper – gradivo

Delavnica na Mašunu
Prva opredelitev projektnih predlogov, delavnica na Mašunu, 30.5.06.

Delovno gradivo:


Delavnica za pripravo projektov na področju turizma – 19. junij

6. 7. 2006 je potekala v prostorih Območne obrtne zbornice Koper skupna delavnica vseh odborov, na kateri so pregledali seznam prednostnih projektov.

Dnevni red:
1. Predstavitev seznama prejetih projektnih predlogov za prihodnje programsko obdobje.
2. Odločanje o uvrstitvi projektnih predlogov v regionalni razvojni program


Zaključna konferenca

Zaključna konferenca je potekala v Pretorski palači v Kopru 20. julija 2006. Na njej je bil predstavljen celoten Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007-2013, še posebej pa prednosti regijski projekti. Prisotni so podali nekaj pripomb, ki so bile vnešene v dokument. Popravljeno gradivo si lahko ogledate tukaj.

Aktualni projekti