Search
Close this search box.

DELOVNI SESTANEK V OKVIRU PROJEKTA MSP MED

26.5.2022 je potekal preko spletne platforme ZOOM sestanek v okviru projekta MSP MED. Glavna tema sestanka je bilo izvajanje aktivnosti v okviru DS3: Informacijska podpora pomorskemu prostorskemu planiranju na lokalni ravni – prostorsko načrtovanje v priobalnem pasu. Sestanka so se udeležili predstavniki obalnih občin, strokovnjaki, ki so pripravljavci projektne naloge ter predstavniki Regionalnega razvojnega centra Koper.

Na srečanju so bili predstavnikom občin predstavljeni cilji naloge in vsebina dela, ki se navezuje na kopališča, kopalne vode, prometno infrastrukturo v priobalnem pasu ter infrastrukturo za pomorski potniški promet.

V razpravi, ki je sledila so se odpirala vprašanja vezana predvsem na nosilno zmogljivost kopališč, statuse parkirišč, ki so v bližini morja ter kako uporabiti rezultate naloge Multimodalna shema trajnostne mobilnosti v priobalnem pasu, ki je bila izdelana v okviru projekta CHESTNUT.

Po predstavitvi in razpravi je bilo dogovorjeno, da bodo izvajalci naloge v naslednjih dneh opravili individualne pogovore s predstavniki občin ter tako pridobili dodatne informacije in podatke, ki jih potrebujejo za nadaljnje delo, predvideno pa je bilo tudi, da bo naslednji skupni sestanek izpeljan sredi junija. Za nalogo je predvideno, da bo izdelana do konca meseca junija.

Aktualni projekti