DS 4: Podprto skupno načrtovanje razvoja skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji

Občine / regija

Aktualni projekti