Search
Close this search box.

Dvig morske gladine ogroža tudi naravne rezervate

Vabimo vas, da prisluhnete oddaji “Morje in mi”, kjer smo partnerji projekta Poseidone, Interreg Italia-Slovenia, predstavili aktivnosti, ki jih bomo izvajali vse do konca leta 2025. Projekt je bil zasnovan z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, razvoja zelene in modre infrastrukture (na območjih Natura 2000 in v kmetijskem sektorju), zmanjševanja turističnega pritiska na zavarovana območja ter spodbujanja sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Skupne čezmejne aktivnosti bodo osredotočene na ključne vidike, ki presegajo meje držav in regij. Hkrati pa so nekatere aktivnosti vezane na posamezna pilotna območja, saj so prilagojene lokalnim značilnostim, potrebam in izzivom. Partnerji bodo na teh območjih izvajali projekte, ki so posebej zasnovani za podporo lokalnemu razvoju, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, izboljšanju kakovosti okolja in spodbujanju trajnostnih praks na lokalni ravni.

Dostop do prispevka in oddaje “Morje in mi

  

Aktualni projekti