Search
Close this search box.

ECO-NautiNET izobraževanje mentorjev

ECO-NautiNET – Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region

Julija 2018 se je usposabljalo več kot 60 mentorjev in vodij navtičnega sektorja.

Julija je CNA v Ravenni gostila 60 evropskih operaterjev, ki so sodelovali pri transnacionalnem usposabljanju, katerega cilj je bil ustvariti poslovno
mrežo med podjetji, univerzami in raziskovalci v navtičnem sektorju.

Po prvem srečanju, ki je aprila potekalo v Patrasu, je bil naslednji korak usposabljanje o mrežnih strukturah in o digitalnih tehnologijah.
Usposabljanje, ki je potekalo v Ravenni, je bilo namenjeno transnacionalnim »trenerjem«. Ti imajo nalogo spodbujanja ter izmenjava
dobrih praks, povezovanje izkušenj, vzpostavitev mreže za mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v navtičnem sektorju.
Udeleženci usposabljanja prihajajo it petih držav, in sicer iz Grčije, Hrvaške, Italije, Albanije in Slovenije.
V ECO-NautiNET mreži, bodo imel naslednje vloge:

  • Moderatorji: podporniki ustvarjanja mreže; njihova vloga bo tudi upravljanje lokalne animacije za privabljanje potencialnih uporabnikov mreže
  • Mentorji: lotili se bodo usposabljanja podjetnikov za uporabo mreže ter ostalih orodij ter podpirali posrednike pri izvajanju poslovnega modela, zagotavljali bodo dostop do inovacijskih storitev in usposabljanje za zainteresirana MSP (mala in srednje velika podjetja).

Ob koncu usposabljanja lahko udeleženci načrtujejo in izvajajo dejavnosti animacije na svojem območju, da bi MSP in ostale zainteresirane akterje seznanili z možnostmi za mreženje, pomagali podpreti učinkovit zagon ustvarjenih omrežij ter, na lokalni ravni, razviti in izvajati trajnostne načrte za funkcionalno mreženje.

 

Projekt
PROGRAMME: Adriatic-Ionian Programme Interreg V-B (ADRION) 2014-2020
PREDNOSTNI CILJI PROGRAMA: Podpora pri razvoju regionalnega inovacijskega sistema za jadransko-jonsko območje
AKRONIM PROJEKTA: ECO-NautiNET
NAZIV PROJEKTA: Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region
OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: Februar 2018 – Januar 2020

 

Partnerji
CA – Επιμελητήριο Αχαΐας
CNA RAVENNA- CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI RAVENNA
RRC KOPER- Regionalni Razvojni Center Koper
UNIZAG FSB- Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva I Brodogradnje
CCE PULA- Hrvatska gospodarska komora
DURA- Dubrovačka Razvojna Agencija
CCIT- Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Aktualni projekti