Search
Close this search box.

ECONAUTINET PLUS

Mrežna podpora MSP-jem v navtičnem sektorju Jadransko-jonske regije PLUS

    ECONAUTINET PLUS logo

O projektu

ECO-NautiNET Mrežna podpora malim in srednje velikim podjetjem v navtičnem sektorju (s poudarkom na turizmu) jadransko-jonske regije – je evropski projekt financiran v okviru programa INTERREG V B ADRION.

Glavni cilj projekta ECO-NautiNET PLUS je nadaljnji dvig učinkovitosti in širjenje inovativnega ECO-NautiNET kooperativnega omrežja MSP, raziskovalnih in tehnoloških ustanov, organizacij za poslovno podporo navtičnega sektorja, ter izboljšati praktično prenosljivost tega sodelovanja, omrežja in sistema upravljanja na druge povezane modre sektorje na območju programa ADRION.

Cilji projekta so:

  • obravnavati šibko sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji, raziskovalnimi ustanovami in podpornimi organizacijami za podjetja na celotnem jadransko-jonskem območju z uporabo, boljšim izkoriščanjem, izboljšanjem in prenosom skupnega sistema upravljanja, omrežja in spletne platforme, razvite in testirane v okviru ECO-NautiNET
  • izboljšati realizacijo konkretnih novih priložnosti za sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalnimi in tehnološkimi institucijami navtike in sorodnih modrih sektorjev v območju ADRION v smislu procesnih in produktnih inovacij
  • povečati uporabnost in prenosljivost skupnega sistema upravljanja, omrežja in spletne platforme na dodatne povezane modre sektorje kot učinkovit pristop za sodelovanje, inovacije in internacionalizacijo

 

ECO-NautiNET PLUS PLATFORMA

http://econautinet.fsb.hr/

Spletna stran: https://econautinet.adrioninterreg.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/ECONautiNetPLUS

You Tube kanal: ECO-NautiNET PLUS Adrion

Twitter:   @AdrionEcoPlus

LinkedIn:   ECO-NautiNET PLUS Adrion

 

GLAVNI PARTNER:

Chamber of Acaia – Grčija

PROJEKTNI PARTNERJI:

RRC KOPER – Slovenija

UNIZAG FSB – Hrvaška

CNA RAVENNA – Italija

CCE PULA – Hrvaška

DURA – Hrvaška

CCIT – Albanija

 

Home

Projekt podpira: ADRION Program INTERREG V-B 2014-2020 – Prvi razpis za oddajo predlogov projektov – financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Sklada IPA II

Aktualni projekti