Search
Close this search box.

Eco-Smart, anketa

 

Spoštovani,  

vabimo vas, da sodelujete v anketi, s katero se želimo v sklopu projekta ECO-SMART povezati z interesnimi skupinami znotraj lokalne skupnosti, da bi ugotovili interese in potrebe po usposabljanju o vsebinah, ki jih obravnava projekt ECO-SMART. 

 

POVEZAVA do ankete:

https://1ka.arnes.si/a/2984

 

Cilj projekta ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000, Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) je oceniti in promovirati ekosistemske storitve ter njihovo ekonomsko vrednotenje. Namen projekta je oblikovati načrt prilagajanja na podnebne spremembe za izbrana obalna območja Natura 2000 v Italiji in Sloveniji. S tem želimo okrepiti odpornost teritorija in izboljšati stopnjo ohranjenosti habitatov na izbranih območjih Natura 2000.  

Partnerji projekta ECO-SMART so Dežela Benečija, Občina Tržič, Univerza v Padovi, Regionalni Razvojni Center Koper in Znanstveno-raziskovalno Središče Koper.   

Partnerji projekta si prizadevamo, da bi čim bolj učinkovito sodelovali z vsemi interesnimi skupinami v lokalni skupnosti.  

Zato vas vabimo, da s klikom na povezavo izpolnite anketo in jo tudi posredujete vašim sodelavcem oz. vsem, za katere menite, da bi jih zanimalo. 

 

ECO SMART SMALL VERTICAL RGB

Aktualni projekti